Tuesday, June 12, 2018

မိဘဟူသည္ တန္ခိုးရွင္မဟုတ္ပါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂)ရက္


"ဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၱာ၊ ဓမၼဂုေဏာ အနေႏၱာ၊ သံဃာ့ဂုေဏာ အနေႏၱာ၊ မာတာပိတုဂုေဏာ အနေႏၱာ၊ အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၱာ ပဥၥဂုဏံအဟံဝႏၵာမိပါ" မိဘဟူသည္ အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါးဂိုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုတိုင္းမွ မိဘတိုင္းသည္ တန္ခိုးရွင္မဟုတ္ပါ လူ႔အႀကိဳက္နတ္မလိုက္ႏိုင္ဆိုသည့္အတိုင္း သား/သမီးတိုင္း၏ လိုအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကို မည္သည့္မိသားစုတိုင္းမွ မိဘမ်ားက အျပည့္အဝျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါတည္း။ သို႔ေသာ္ သားသမီးမ်ားအေပၚထားရွိေသာ မိဘမ်ား၏ ေမတၱာတရားသည္ ဘယ္အရာႏွင့္မွ တုႏိုင္း၍မရႏိုင္ပါ။ ကိုးလလြယ္ဆယ္လဖြားမွစကာ အရြယ္ေရာက္သည္အထိ သား/သမီးမ်ား လမ္းမွားမေရာက္ရေလေအာင္၊ လူ႔ဘံုအလယ္တြင္ သား/သမီးမ်ား မ်က္ႏွာမငယ္ရေလေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလာခဲ့သည္မွာ မိဘမ်ား ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ ဒုကၡေပါင္းစံုခံခဲ့ရရွာေပသည္။

မိဘေမတၱာ နားမလည္ရွာသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သား/သမီးတို႔သည္ အေတာင္ပံစံု၍ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္ မိဘသခင္တို႔အား မ်က္ကြယ္ထားကာ ေျခစံုကန္သြားၾကရွာသည္။ သား/သမီးတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵအခ်ိဳ႕ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္မတတ္ႏိုင္သည့္ အခါတြင္ မိဘတို႔၌ တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ မိဘတို႔အေပၚ အျပစ္ဖို႔ၾကရွာသည္။ သား/သမီးမ်ား လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ေမတၱာကရုဏာေဒါသျဖင့္ မိဘမ်ားက ေျပာဆိုသြန္သင္ဆံုးမမႈအေပၚ သား/သမီးအခ်ိဳ႕တို႔က မိဘမ်ားအား အျပစ္ျမင္ၾကရွာသည္။

သား/သမီးအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္လာသည္ႏွင့္ မိဘမ်ားအား ကလန္ကဆန္ ျပဳလုပ္တတ္လာၾကၿပီး အတိုက္အခံျပဳကာ ပစ္ျပယ္သြားတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္းဆိုး ပလိုင္းဆိုးသာ ပစ္ရိုးထံုးစံရွိၿပီး သားဆိုး/သမီးဆိုးမ်ားကို ဘယ္မိဘမ်ားကမွ ပစ္ျပယ္ရိုးထံုးစံမရွိပါ။ အေျပာအဆိုအမူအယာတို႔က မခ်စ္ေၾကာင္းမည္သို႔ပင္ျပေစကာမူ ေနာက္ကြယ္တြင္ သား/သမီးမ်ားတို႔အား မခ်စ္မႏွစ္သက္သည့္ မိဘဟူသည္ လူ႔ေလာကတြင္ မရွိသေလာက္ရွားပါးပါသည္။ မိဘတို႔၏ ေမတၱာတရားအား အဇာတသတ္မင္းသားသို႔ႏွယ္ သား/သမီးမ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္ မိဘမ်ားျဖစ္လာသည့္ အခါဝယ္ နားလည္လာပါလိမ့္မည္။ ေႏွာင္မွရသည့္ ေနာင္တသည္ တန္ဖိုးရွိသည့္အရာမဟုတ္ပါတည္း။ ၎နည္းတူ ဆရာဟူသည္ အနႏၱဂိုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္လင့္ကစား ဆရာမ်ားတုိုင္းသည္ လက္ေအာက္ငယ္သား တပည့္မ်ားတိုင္း၏ လိုအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔အတူပင္ ျမတ္စြာဘုရားဟူသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုး၊ ဘုန္းတန္ခိုးအရွိဆံုး ျမင့္ျမတ္ေသာသူ ျဖစ္လင့္ကစား လူသားႏွင့္ သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ ဆုေတာင္းမႈမွန္သမွ်၊ လိုအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကို အခ်ိဳ႕သာ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ၿပီး အရာအားလံုး တေသြမတိမ္းျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းသည့္အရာ ျပဳလုပ္ပါလွ်င္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးရရွိခံစားရမည္၊ မေကာင္းေသာအရာျပဳလုပ္ရာတြင္ မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးခံစားရရွိလာမည္ပင္တည္း။

ထိုသို႔ဆိုကာမူ ရလာဒ္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားရရွိလာေလေအာင္၊ အပယ္တရားလမ္းမွားသို႔ မေရာက္ရွိရေလေအာင္ လမ္းညြန္ေပးေသာအရာသည္ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးဂိုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသတည္း။ မိသားစုတြင္ မိဘတို႔သည္ ေက်းဇူးရွင္သာတည္း၊ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဟူသည္ ေက်းဇူးရွင္သာတည္း၊ လူသားႏွင့္ သတၱဝါအားလံုးတို႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရားဟူသည္ ေက်းဇူးရွင္သာျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အဦးတစ္ခု အိမ္တစ္ခုတြင္ အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္၊ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အတူတကြပညာသင္ယူေနၾကျခင္းသည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ပူးေပါင္းအတူေနထိုင္ျခင္းသည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္၊ ကမာၻတစ္ခုတြင္ အတူတကြတည္ရွိေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုတို႔သည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စု လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတို႔သည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း မိသားစုပင္ျဖစ္ပါသည္။

မိဘဟူသည္ မိသားစုတြင္သာရွိသည္မဟုတ္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/မမ်ားတို႔သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတို႔၏ မိဘပင္ျဖစ္သည္၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ မိဘပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတို႔တြင္ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ၎လူမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္တို႔၏ မိဘပင္ျဖစ္သည္။

အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္အားလံုးတို႔၏ မိဘမ်ားျဖစ္ပါေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္အားလံုး၏ လိုအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးအႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားတို႔အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စသျဖင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားက အက်ိဳးခံစားေနရခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံတို႔သည္ ေပးဆပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေပးဆပ္ေနရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးစားေပးသင့္ေသာေနရာေဒသအား ဦးစားေပးၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အခါ ဦးစားေပးမခံရေသာေဒသတို႔သည္ မ်က္ႏွာလိုက္သည္ဟု အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္မိဘတို႔အေပၚ အျပစ္ျမင္တတ္ၾကသည္။ မိသားစုစိတ္ဓါတ္မရွိပဲ “သူကရၿပီး ငါကေတာ့မရဘူး” ဟုဆိုကာ မိဘတို႔အေပၚ အေကာင္းမျမင္ေတာ့ပဲ ကလန္ကဆန္အတိုက္အခံလုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အျခားသူတို႔၏ ဆြဲေဆာင္လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရေသာအခါ လူမ်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲ၊ မိဘတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို အေကာင္းမျမင္တတ္ေတာ့ေပ။

သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ပြဲတစ္ပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခါ  ပြဲကာလအတြင္း ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမႈမျပဳလွ်င္ ပြဲကလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဧည့္ခံေကြ်းေမြးျခင္းမျပဳေပးၾကဟူ၍  အေကာင္းမျမင္အျပစ္တင္ ၾကသည္။ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျပန္သည့္အခါ ထမင္းမေကာင္း၊ ဟင္းမေကာင္း၊ အမယ္မစံုဟု အေကာင္းမျမင္အျပစ္တင္ၾကျပန္သည္။ ေကာင္းေကာင္းဧည့္ခံေကြ်းေမြးမႈ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခါ ပြဲေလးျပဳလုပ္က်င္းပတာ ဘာေၾကာင့္ ဆန္အေကာင္းစားမ်ား အသံုးျပဳသလဲ၊ ဟင္းအမယ္မ်ားၿပီး ေကာင္းေကာင္းဧည့္ခံေကြ်းေမြးမႈျပဳၾကသလဲ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမည္၊ ဤအတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ားအသံုးမျပဳသင့္ဘူး အျခားေနရာတို႔တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ပိုအက်ိဳးရွိသည္ဟု စသျဖင့္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာကာ ေဝဖန္ ျပစ္တင္ အျပစ္ျမင္တတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

မ်က္စိစံုကန္းေသာသူသည္ သူ၏ေရွ႕တြင္ ပန္းခင္းမည္မွ်ပင္လွေစကာမူ ၎အလွတရားကို ခံစားႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ေမွာင္မိုက္သည့္အရာကိုသာ ျမင္ေနၾကသည္။ နားစံုကန္းေသာသူသည္ ေတးသံသာမ်ားမည္မွ်ပင္ သီဆိုျပေစကာမူ ေတးသြားသံစဥ္ကို ရရွိခံစားၾကားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ မိဘမ်ားက မည္မွ်ပင္ေျပာဆိုသြန္သင္ဆံုးမ၊ လိုအင္ဆႏၵျဖည့္ဆည္းေပးေစကာမူ အေကာင္း မျမင္အျပစ္တင္ၾကေသာ သား/သမီးမ်ားတို႔သည္ နား၊ မ်က္စိစံုကန္းေသာ သူမ်ားသာျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ စကားလံုးကို လက္ကိုင္စြဲၿပီး လူတိုင္းေစ့ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးစီ ေပးမွရမည္၊ အိမ္တိုင္းေစ့ ကားတစ္စီးစီေပးရမည္၊ ေက်းရြားတိုင္းေစ့ ကတၱရာလမ္း ခင္းေပးရမည္၊ ေနရာေဒသမက်န္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေအာင္ လုပ္ေပးရမည္၊ ေက်းရြာတိုင္းေဆးရံုေဆးေပးခန္း တည္ေဆာက္ေပးရမည္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈအျဖစ္ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားကို ထည့္ရန္မလို၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ရန္မလိုဟူ၍ စသျဖင့္ လြဲမွားေနေသာအယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအေပၚ၊ မိဘတို႔အေပၚ ကလန္ကဆန္အတိုက္အခံ ျပဳတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိဘတို႔သည္ သား/သမီးဆိုးမ်ားအေပၚ ေမတၱာပ်က္ျပယ္သြားျခင္းမရွိပါ။ ေနာက္ကြယ္တြင္ သား/သမီးမ်ား အဆင္ေျပမႈရွိပါ့လား၊ သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ကို အခက္အခဲမ်ားစြာထဲက ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးေနမည္။ ၎သည္ မိဘမ်ားက သား/သမီးမ်ားတို႔အေပၚထားေသာ ေမတၱာတရား ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သား/သမီးတိုင္း၏ လိုအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ မိဘတို႔ အေပၚ မိဘမ်ားသည္ တန္ခိုးရွင္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္းသေဘာေပါက္ၿပီး မိဘမ်ား၏ အရိပ္အာဝါသ ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စြာ မိသားစုစိတ္ဓါတ္အျပည့္အဝျဖင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ပူးေပါင္းေနထိုင္ ေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ကေတာင္ေလ 
(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)

Powered by Blogger.