Monday, June 4, 2018

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ အႀကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄)ရက္


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး  အႀကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈ ) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄) ရက္၊ နံနက္ (၉း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အႀကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္း က်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး အေဆာက္အဦးမ်ားကို မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္သားျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကာကြယ္တားဆီးေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရံအင္အားအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳလာ ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္  ေတာင္ႀကီးခရိုင္ဦးစီးမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ နာယက ျဖားခြန္လာ က အမွာစကားေျပာၾကားရာ " မီးေဘးအႏၱရာယ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ ေတာေတာင္ အလိုအေလ်ာက္အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိေသာ္လည္း ေက်းရြာတိုင္းေတြမရွိေသးပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ္ျငားလည္း ေက်းရြာတိုင္း၊ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ မရွိေသးပါဘူး။ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလည္းရွိလာတယ္။ ၁၉၉၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ေတာင္းဆိုတာကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အမ်ိဳးဘာသာ၊  ႆ  သနာျဖစ္တဲ့ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ေက်ာင္းကန္၊ ပရိယတိၲစာသင္တိုက္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ ပညာေရးက႑အေနနဲ႔ ေက်းရြာတိုင္း မူလတန္းေက်ာင္း၊ အုပ္စုတိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းရရွိရန္၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လႈမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေက်းရြာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္အတြက္ တင္ျပထားတယ္။ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဆိုလဲဘဲ ဒီမီးသတ္လုပ္ငန္းက မလုပ္ေဆာင္ရေသးပါဘူး။ ဒါမဲ့အခုေတာ့လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါၿပီ။ ဒါဟာကလည္း ၁၉၉၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူတုန္းက အစိုးရေတြ႕နဲ႕ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါမွာ လႈမႈေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊ ေတာေတာင္၊ သဘာ၀အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက  သင္တန္းကာလအတြင္း စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔၊ သရုပ္ျပ သင္ၾကားေပးသြားမည့္ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

" ေဒသတစ္ခုမွာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီဆိုရင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို ဘယ္လိုသတင္းေပးရမလဲ၊ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာလဲ ဆိုတာကို အဓိကသင္ၾကားပို႕ခ် ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္။ မီးသတ္သင္တန္းက ျပည္သူေတြ႕နဲ႕ဆက္စပ္တဲ့အရာပါ မီးေဘးအႏၱရာယ္ဆိုတာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ (၈၀%) ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ အဲဒီမီးေဘးအႏၱရာယ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လူ၊ လူသားေတြရဲ႕အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ မီးသတိျပဳေရး ၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုတ့ဲအသိကို သိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း မီးကိုသတိရွိရွိကိုင္တြယ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ မေတာ္တဆမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရင္ ေတာင္မွ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ဲ့ အစီအမံေတြရွိသည့္အတြက္ မီးေလာင္မႈႀကီး အဆင့္ကိုမႀကီးထြားဘူး  ဒီအသိပညာ၊ ဗဟုသုတကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ ၾသဂုတ္လထဲမွာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ေတြမွာလည္း အႀကိဳမီးသတ္သင္တန္းေပးဖို႔ရွိတယ္ " ဟု ေတာင္ႀကီးခရိုင္ဦးစီးမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အႀကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္း ကို  ႀကံ့ခိုင္ေရးနည္းျပ (၄) ဦး၊ စစ္ေရးျပ/မီးသတ္ပညာဘာသာရပ္ (လက္ေတြ႔) နည္းျပ (၅) ဦး၊ မီးသတ္ပညာဘာသာရပ္ နည္းျပ (၃) ဦး ၊ သင္တန္းသား (၆၅) ဦး တို႔ျဖင့္ စာေတြ႕႔၊ လက္ေတြ႔၊ သရုပ္ျပသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုအႀကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္းေအာင္ပြဲကို (၉.၆.၂၀၁၈) ေန႔လည္ (၁း၀၀) အခ်ိန္တြင္ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔၊ သရုပ္ျပႏွင့္အတူျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ နာယက  ျဖားခြန္လာ၊ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖားခြန္တင္ထြဠ္၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ဦးစီးမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.