Tuesday, July 10, 2018

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၀)ရက္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတို႔၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ပထမႏွစ္၀ိဇၨာ၊ သိပံၸႏွင့္ ေအဂ်ီတီအုိင္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားမွ သင္တန္း၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။       ။သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
Powered by Blogger.