Wednesday, July 25, 2018

ေနာင္ပီေက်းရြာတြင္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္

 

 

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ပီေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ပီေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္၊ ေန႔လည္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အေမႊးနံ႕သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္းေပးခဲ့ကာ မီးရႈးမီးပန္းမ်ားဖြင့္ေဖာက္ၿပီး ပန္းဖြားအက၊ ကဗ်ာလြတ္အက၊ ကာယအလွတို႔ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလြင္ က အမွာစကားေျပာၾကားရာ  ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို ဥပဓိရုပ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားခြင့္ျပဳေပးၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၀င္ဆံ့အင္အားအရ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း စသည္မ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္သည္ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၈၂) ေက်ာင္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွ ေက်ာင္းေဆာင္စုစုေပါင္း (၅၁) ေဆာင္ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း (၂၃) ေဆာင္ကိုေက်ာင္းစာသင္ခံုမ်ားပါ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ (၄) လံုးကိုလည္းေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ - ပညာသင္ႏွစ္သည္ ေက်ာင္းေပါင္း (၆၄) ေက်ာင္းကို အဆင့္တိုးျမွင့္ခဲ့ရာ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၂) ေက်ာင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္(၁၄) ေက်ာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၈) ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း (၃၀) ေက်ာင္း၊ ထ(ခြဲ) (၁၂) ေက်ာင္း၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (၃၄) ေက်ာင္း၊ အလက (ခြဲ) (၄၇) ေက်ာင္း၊ မူလြန္ (၈၀) ေက်ာင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း (၄၂၁) ေက်ာင္း၊ မ (ခြဲ) (၅၁) ေက်ာင္း၊ မ (တြဲ) (၁) ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း (၆၇၆) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားရရွိေရး၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ေနျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ B.EDသင္တန္းမ်ား၊ သူနာျပဳသင္တန္းမ်ား၊ AGTI ေက်ာင္း စသည့္ေက်ာင္းမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္လည္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕အားေရြးခ်ယ္ၿပီး  ဆရာအတတ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္း (၂) ႏွစ္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပညာေရ၀န္ႀကီးဌာန ညွိႏႈိင္းၿပီး ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတတ္သင္ဒီပလိုမာသင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲရာ ပထမႏွစ္သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၁၃) ဦး၊ ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၁၃) ဦး  တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိကာ သင္တန္းဆင္းလာပါက ေက်ာင္းဆရာ/ မ မ်ားျဖင့္ ေဒသအက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္သလို အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လွမ္းေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသူ (၅၀၃၆) ဦး၊ ေအာင္ျမင္သူ (၁၃၇၆) ဦးရွိသျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၇.၃၂) ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေအာင္ခ်က္ (၂.၄၅%) က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပညာေရးမွဴး ဦးေပၚလာ၊ ေနာင္ပီေက်းရြာ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းငယ္တိို႔က အသီးသီးအမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေနျဖင့္ အလံမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ကာ  ေနာင္ပီဆရာေတာ္ ဦးနႏၵာ၀ံသ ႏွင့္ ေနာင္ပီေက်ာင္းေကာ္မတီ တိို႔က အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက အကအလွပေဒသမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးအဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ မဏီေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ျဖားခြန္စံလင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊  ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ခမ္း၊ နယ္း၊ အြိဳင္း အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဆရာ/မ မ်ား ၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယခု ႏွစ္ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၈၉) ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေနာင္ပီ၊ ေရကန္ေလာင္း၊ ဘန္းဗိန္၊ လင္ဖံု၊ ေဆာင္ဒြီး၊ ေဆာင္းခါး ေက်းရြာတို႔မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

နန္းအိေျႏၵခမ္း
Powered by Blogger.