Monday, September 3, 2018

ပအုိ၀္းအမ်ိဳး ဘာသာသာသနာျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (သုိ႔မဟုတ္) ဘာသာသာသနာအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္


ပအုိ၀္းအမ်ိဳး ဘာသာသာသနာျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ၁၃၈၀-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ၀ါဆုိလဆန္း(၁၃)ရက္ေန႔၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြင္းမွာဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟုိ)အဖြဲ႔ကေနဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာေခတ္ကာလအေျခေနအရလုိအပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာမယ္လုိ႔လည္း စာေရးသူအေနျဖင့္ ေတြးျမင္မိပါတယ္။ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အစဥ္အဆက္ ဗုဒၶဘာသာကုိယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည့္အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယခုေခတ္အေျခေနကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အရင္ေခတ္လုိကုိယ့္နယ္ေျမကုိယ့္ေနရာကုိယ့္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းသီးသန္႔ ေနထုိင္ဖုိ႔မွာအရမ္းကုိခက္ခဲသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္၏ ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ ကမၻာ့လူသားေနထုိင္မႈပုံစံအေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးကက်ဥ္းေျမာင္းလာေနၿပီျဖစ္လုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားဟာလည္းတျဖည္းျဖည္းေရာယွက္ဆက္ႏြယ္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအေနအထားမ်ိဳးမွာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ အားႀကီးသူမ်ားရဲ႕ ဖိညစ္မႈ၊ ေရာယွက္မႈေတြေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းမႈအားအားနည္းသည့္ တခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားမွာ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႕ ဘာသာစကားရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးထမ္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႕လည္း မိမိတုိ႔ အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ားကုိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွသာေတာ္ကာက်မည္ျဖစ္သည္။ ယခုဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးဘာသာသာသနာျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီအမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ားမေပ်ာက္ေပ်ာက္အာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကသည္မွာျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ အခ်ိန္ကပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္တပုႆႏွင့္ဘလႅိကတုိ႔ဟာ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုလည္း တခ်ိဳ႕ေသာပအုိ၀္းသမုိင္းဆရာေတြရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရပါတယ္။ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အစဥ္အဆက္ တပုႆႏွင့္ဘလႅိကကစၿပီး ယေန႔ခ်ိန္ထိ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကုိသာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ၾကပါတယ္။ ဒီယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈကုိအစဥ္အဆက္ ပအုိ၀္းမ်ိဳးဆက္အဆက္ဆက္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပအုိ၀္းႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပအုိ၀္း ခြဲျခားလုိ႔မရ၊ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးဆုိသည္ႏွင့္ သူ၏ကုိးကြယ္မႈသည္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေနသည္ကုိသိရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသျဖင့္ ပြတ္တုိက္မႈမ်ားအားေကာင္းလာသည့္ ယေန႔ေခတ္မွာကုိယ့္ဘာသာမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက အလြယ္တကူ၀ါးျမိဳခံေနရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖက္ဖက္ကအႏုနည္းအၾကမ္းဖက္နည္းစသျဖင့္ စနစ္တစ္က် တုိက္ခုိက္လာေနသည္ကုိ ကုိယ့္ဖက္ကေအးတိေအးစက္ ေနလုိ႔မရေတာ့တဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိရုိးရုိးသာမာန္ထိန္းသိမ္းရုံနဲ႔ မျဖစ္ေတာ့၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားဗုဒၶဘာသာအသိတရားမ်ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ သက္၀င္ယုံၾကည္လာေအာင္ဓမၼစကူးလ္သင္တန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶအေၾကာင္းတရားေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ၀င္အေမးအေျဖ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားစသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားစိတ္အားထက္သန္မႈရွိသည့္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ရင္ထဲႏွလုံးသားထဲဗုဒၶအသိတရားမ်ားရွိေနမွသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ တန္ဖုိးကုိေသေသခ်ာခ်ာသိရွိမွသာဘာသာအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္၏ ကေျဗာင္းဆန္ တုိက္ခုိက္လာမႈဒဏ္အားကုိခံႏုိင္ရည္ရွိလာႏုိင္ရန္ မိရုိးဖလာသာမန္ကုိးကြယ္ရုံသက္သက္နဲ႔ေတာ့ လုံေလာက္မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ဤအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မိမိိလူမ်ိဳးကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးပိုင္းဆုိင္ရာျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာဆုိသည္မွာ အဆုံးအမ၊ ဗုဒၶသာသနာ- ဗုဒၶအဆုံးအမကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနာကုိ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ သံဃာေတာ္မ်ားကအစဥ္အဆက္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီးတုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္ မင္းႏွင့္ လူပရိသတ္မ်ားက သာသနာအေထာက္အပံ့မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ မိမိရင္ႏွစ္သည္းခ်ာသားရတနာမ်ားအားသာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား သာသနာ့တာ၀န္ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အာဏာစက္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းပံ့ပုိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္ မင္းဆုိသည္မွာ မင္းက်င့္တရားႏွင့္ျပည့္စုံဖုိ႔ လုိပါတယ္။မင္းက်င့္တရား(၁၀)ပါးတြင္ (သဒၶါ)ဆုိသည့္ ရတနာသုံးပါးအေပၚယုံၾကည္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါရွိပါတယ္။ ယုံၾကည္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတုိင္းျပည္တြင္ အမ်ားစုကုိးကြယ္သည့္ မိမိဘာသာမေပ်ာက္ပ်က္ရန္ အာဏာစက္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ရန္လုိပါတယ္။ အာဏာစက္ကိုင္တြယ္သည့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္သူကုိယ္တုိင္ မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအားနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါကထုိမင္းသည္ မင္းက်င့္တရားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္မင္းမျဖစ္ႏုိင္။ ထက္ျမက္သည့္မင္းဆုိသည္မွာ မိမိတုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတုိးတက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမွာျဖစ္သလုိ တစ္ဖက္ကဘာသာသာသနာတုိးတက္စည္ပင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ထက္ျမက္သည့္မင္းဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ တျခားဘာသာမ်ားကိုပုတ္ခတ္ျခင္းမျပဳ၊ မိမိကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကုိလည္းအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ အားက်ိဳးမာန္တက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လည္းလုိပါတယ္။

တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ရွိသည္ျဖစ္ရာ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မိမိနယ္ပယ္အေလ်ာက္ မိမိဘာသာသာသနာျမွင့္တင္ဖုိ႔ရန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိင္းတာ၀န္ရွိသည္ဆုိတာကုိ သိရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘာသာသာသနာေပ်ာက္လ်င္ မိမိနယ္ေျမသည္လည္းေပ်ာက္သြားမည္မွာအေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ယခုဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွာသံဃာေတာ္မ်ားက်င္းပသည့္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ကုသုိလ္အားေ၀ယ်ာ၀စၥစသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ကုသုိလ္ယူျခင္းစသည့္သာသနာျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကုသုိလ္ယူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆုိတာလည္းသိရွိရပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ ယေန႔ကမၻာသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ ကူးလူးဆက္ႏြယ္မႈႀကီးမားသထက္ ၾကီးမားလာသည့္အတြက္ မိမိနယ္ေျမ၊ မိမိလူမ်ိဳးမိမိဘာသာသာသနာကုိ စနစ္တစ္က်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မမႈမ်ိဳးရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ပါကအင္အားႀကီးမားသည့္ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္မ်ားရွိလာပါက ခံႏုိင္ရည္မရွိပဲအရည္ေပ်ာ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ယခုဖြဲ႕႔စည္းထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔သည္ ဘာသာသာသနာအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ ျဖစ္လာမည္ကိုလည္းစာေရးသူအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လုိက္ရပါတယ္။

ခြန္၀ီရ
Powered by Blogger.