Tuesday, October 16, 2018

“English Writing Course – Intermediate Level”သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၆)ရက္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကို အစဥ္ႀကိဳးစားဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ “English Writing Course – Intermediate Level” သင္တန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို္ဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ(ဆက္တိုက္) ရက္(၂၀)ၾကာ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားၿပီး တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္အမည္စာရင္းေပးသြင္းၾကရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

သင္တန္းဆိုင္ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


PNO (media)
Powered by Blogger.