Monday, November 19, 2018

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတက္ပညာဒီပလုိမာ (၂)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၃/၁၈)ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ မဏာမေ႐ြးခ်ယ္ထားသူမ်ားအမည္စားရင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္PNO Media
Powered by Blogger.