Monday, January 28, 2019

စာဖတ္ျခင္းဓေလ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္


စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာမႈဓေလ့သည္ လူသားမ်ားလူေနမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္လာေစႏိုင္သည့္ ထူးျခားသည့္ အရင္းအႏွီးတစ္ခုဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ “စာေပ”အေရးအသား၊ “ဘာသာစကား” အေျပာအဆိုမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံဆက္သြယ္ဆက္ဆံရာတြင္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးသည့္ တံတားဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔အသိဉာဏ္တိုးပြားေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ေပၚအေျခခံ၍ စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာမႈ မတူညီႏိုင္ပါ။ အက်ဳိးျပဳစာေပ၊ ရည္ညႊန္းစာေပ၊ သုတစာေပမွအစအေျခခံရသဝတၳဳအဆံုးဖတ္မွတ္ၾကရပါသည္။ မိမိေလ့လာရန္လိုအပ္သည့္စာေပမ်ားကိုက႑မ်ားခြဲျခားထားႏိုင္ပါကစာေပဖတ္႐ႈေလ့လာမႈအားေကာင္းလာႏိုင္သည့္နည္းလမ္းတစ္သြယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဝါသနာအေလ်ာက္ ေရးသားထုတ္ေဝသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စာအုပ္မ်ား၊ စကားပံုမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဥပမာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္းတင္ျပလိုပါသည္။

“ေရျမႇင့္ၾကာတင့္သကဲ့သုိ႔ စာေပျမႇင့္လွ်င္ လူမ်ဳိးတင့္မည္”ဆိုသည့္စကားပံုအတိုင္းလူတစ္ဦး၊ ရြာတစ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ စာေပလိုက္စားမႈသည္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။ (၁) မွားယြင္းေသာအယူအဆအစြဲအလမ္းမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္၊ (၂) စိတ္ေကာင္းရွိရန္၊ (၃) ေလာကဓံခံႏိုင္ရည္ရွိရန္၊ (၄) စိတ္ဖိစီးမႈသက္ သာရန္၊ (၅) ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိရန္၊ (၆) လူညံ့မျဖစ္ရန္၊ (၇) လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ရန္၊ (၈) ဆင္ျခင္တံုတရားရွိလာရန္၊ (၉) မဇၨ်ိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္မ်ားက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ စသည့္အခ်က္တိုင္းသည္ စာဖတ္ျခင္းမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

“စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ”ဆိုသည့္အတုိင္းစာေပမ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈရာတြင္ စာၾကည့္တိုက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Online မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိရရွိသည့္မုန္႔ဖိုးေငြမွ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ “အလိမၼာစာမွာရွိ”ဆိုသည့္အတိုင္းစာေပတြင္ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔သည္ ေခတ္ႏွင့္အညီေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည္တုိ႔ႏွင့္ အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ မိမိေလ့လာဖတ္႐ႈထားသည့္ စာေရးဆရာအခ်ဳိ႕၏ စာေပမ်ားအေၾကာင္းမွ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားစာေပလိုက္စားရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထပ္ဆင့္မွ်ေဝခ်င္ပါေသးသည္။ ပထမဦးစြာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအေၾကာင္းကိုအက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပလိုပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏စာအုပ္ေကာင္းမ်ားထဲမွ မိတၱဗလဋီကာစာအုပ္သည္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရးပညာကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ကိုဖတ္႐ႈေလ့လာဖူးသည့္ပုဂၢိဳလ္တိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။

အိုးေဝဦးညိဳျမကလည္းစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို “မီးစာဟူသည္၊ ေရနံဆီ၌၊ တာရွည္စိမ္မွ၊ အရည္ဝကာ၊ ကာလရွည္ၾကာ၊ လင္းေရာင္ျဖာသို႔၊ ပမာထို႔တူ၊ စာၾကည့္သူလည္း၊ နတ္လူရပ္ရြာ၊ ေကာင္းက်ဳိးငွာလွ်င္၊ ေလ့လာက်က္မွတ္၊ ပိဋကတ္တုိက္၊ မျပတ္ေမြ႕ေလ်ာ္၊ စာမွာေပ်ာ္မွ၊ ေနာင္ေသာ္ျမန္မာ၊ ျပည္ေတာ္သာလိမ့္မည္”ဟူေသာကဗ်ာျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အလင္းျပလမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။

စာအုပ္ဝယ္ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ငါးကင္ေရာင္းခဲ့ရသည့္ ဆရာေဇာ္ေဇာ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူမ်ားၾကည့္႐ႈအသံုးျပဳေလ့လာႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ စာၾကည့္တိုက္ကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုအလြယ္တကူအခမဲ့ ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးလွဴဒါန္းခဲ့သည္မွာေခတ္ လူငယ္တို႔ အတုယူစံထားဖြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ကိုစာေပဖတ္႐ႈေလ့လာသည့္အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးႏုိင္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။

စာသည္ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ကိုယ့္ဘာသာအကၡရာစံနည္းႏွင့္ကိုယ္ရွိေနၾကသည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ စာေပျမႇင့္မွ၊ လူမ်ဳိးျမႇင္မည္၊ ႏိုင္ငံျမႇင့္မည္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မည္ဆိုသည့္အတိုင္းစာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းကိုရပ္ရြာအလိုက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားထားရွိလာၾကသည္မွာေကာင္းေသာ စာဖတ္ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားလာမွ စာၾကည့္တုိက္သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာမည္မွာေသခ်ာေသာစကားတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။

စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းကိုစာေပေဟာေျပာပြဲ၊ က်ပန္းစကားေျပာပြဲ၊ ေရးသူဖတ္သူေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၳဳမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ Update ျဖစ္သည့္ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားစသည့္မိဘျပည္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္က႑မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ ဆရာတင္မိုးက “ငွက္တစ္ေကာင္လည္း၊ အေတာင္မဲကပ်ံမရ၊ ေလွရွိလ်က္လည္းတက္မပါကေလွာ္မရ၊ လူျဖစ္ပါလ်က္ စာမတတ္ကေမွာင္မင္းမူလ်က္ လူမပီသဂုဏ္နိမ့္က်၊ လူလိုသိရန္ လူ၏ဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္ဖို႔ အေမွာင္ကိုတိုက္ အမိုက္ကိုခြာေလးမ်က္ႏွာတြင္ တို႔စာသင္ၾက၊ စာဖတ္ၾက”ဟူေသာကဗ်ာျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။

“စာမဖတ္သူသည္ စိတ္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့သူျဖစ္သည္။ စာမဖတ္သူသည္ မ်က္လံုးမ်ားရွိလ်က္ ကန္းေနသူျဖစ္သည္။ စာမဖတ္သူသည္ ဦးေႏွာက္မ်ားရွိလ်က္ အသိဉာဏ္မဲ့သူျဖစ္သည္။”ဆိုသည့္အတိုင္းစာေပဖတ္႐ႈမႈသည္ လူတိုင္းကင္းကြာ၍မရေၾကာင္း၊ စာအုပ္သည္ အႀကီးမားဆံုးအျပည့္ဝဆံုးေသာအင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိရွိလာၿပီးလူတိုင္းစာဖတ္ျခင္းဓေလ့ကိုက်င့္သံုးလာရန္ရည္ရြယ္၍ ဤ“စာဖတ္ျခင္းဓေလ့”ေဆာင္းပါးအျဖစ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ပအိုဝ္;မူ,ေပ,(ခမ္းစႏၱာ;)
Powered by Blogger.