Thursday, March 7, 2019

မီးေဘးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျဖစ္ျဖစ္၊ ရြာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေနရာမွာမွ မေပါ့ဆဖို႔ လုိအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇)ရက္


ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မီးေဘးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျဖစ္ျဖစ္၊ ရြာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေနရာမွာမွ မေပါ့ဆဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သူခုိးခုိးရင္ အစုတ္က်န္သည္၊ မီးခုိးရင္ အျပဳတ္က်န္သည္ဆုိသည့္ စကားပုံအတုိင္း ေပါ့ဆပါက ကုိယ္ႀကိဳးစားခဲ့သမွ် အျပဳတ္က်န္ကိုပဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ ကုိယ့္ရြာ မီးေဘးမသင့္ေအာင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမွာ အဲဒီေဒသမွာ ေနထုိင္တဲ့သူေတြက အဓိကက်ပါတယ္။ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွာ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ဆုိတဲ့ ဌာနတစ္ခုရွိပါတယ္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ မီးႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေစာေမာင္ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါ --

“ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရွိလာၿပီဆိုကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းအေျချပဳေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္တယ္၊ မူလတန္းကေန အထက္တန္းအဆင့္ထိ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေနပါတယ္၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ မီးေဘးကာကြယ္ေရးေဟာေျပာပြဲေတြလည္း ဆင္းေနပါတယ္၊ ဒီႏွစ္မွာ ရပ္ရြာမီးေဘးကာကြယ္ေရးေဟာေျပာပြဲ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္၊  ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္တာကေတာ့ ကနဦးအေနနဲ႔ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ေတြ ဆြဲရတယ္၊ ဆြဲၿပီးက်ေတာ့ တစ္အိမ္တက္ဆင္းလုပ္တယ္၊ စက္သံုးဆီရံု၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုနဲ႔ ေစ်းေတြကို အဓိကထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္တယ္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ မီးသတ္ေဆးဗူးေတြပ်႕ံႏွံ႔ေအာင၊္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေျပာအဖြဲ႔ေတြကို လည္းလုပ္ေနတယ္၊ ေနာင္လည္း ဆက္လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္၊ အဲ့လိုမ်ဳိးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေဒသလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ဗမာျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ ေျပာဆိုရတာ နည္းနည္းအခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ တက္ေရာက္လာတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအားနည္းတာကို ေတြ႔ရတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ရြာေတြဆိုရင္ အိမ္ေျခ(၂၀၀)ေလာက္ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူကအေယာက္(၅၀)ေလာက္ဘဲရွိတယ္၊ စိတ္၀င္စားမႈေတြလည္းနည္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာန အေနနဲ႔လည္း ဒီအေပၚမွာ စိတ္ပ်က္သြားျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ေနာင္ႏွစ္ေတြလည္း ဒီရြာေတြကိုဘဲ ဆက္ဆင္းရင္း ဆင္းဖန္မ်ား၊ ေျပာဖန္မ်ားလာရင္ သူတို႔လည္းတေျဖးေျဖးနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္ကုိ စိတ္၀င္စားမႈပါလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေရွးရိုးစြဲျဖစ္တဲ့ မီးေဆာ္ၾသရင္ မီးေလာင္တတ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာအ၀င္မွာ သစ္ကြင္းရွိလို႔ မီးမေလာင္ႏိုင္ဘူး၊ မီးမေလာင္လို႔ သူတုိ႔ရြာကို ေဟာေျပာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ေရွးရိုးစြဲေတြလည္းႀကံဳ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ေရွးရိုးစြဲေတြေပ်ုာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားေတြဆီကတစ္ဆင့္ သူတို႔ရဲ႕မိဘေတြ ကိုယ့္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဆြမ်ဳိးသူငယ္ခ်င္းအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကို တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ အသိပညာေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးမယ္ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ရပ္ရြာကတက္လာတဲ့ အိမ္ေျခ(၂၀၀)ရွိတဲ့ထဲက (၅၀)တက္လာတယ္ဆိုေတာ့လည္း တစ္ေယာက္က (၁၀)ေယာက္ကိုု ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆို ဒီေရွးရိုးစြဲေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလိုေဆာ္ၾသတာေတြ ရပ္ရြာေဟာေျပာပြဲသြားရာမွာ ဒီ့ထက္မကထပ္ၿပီးတက္ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ေရွးရုိးစြဲေတြရွိေနတဲ့အတြက္ လိုသေလာက္ခရီးမေရာက္ေပမယ့္လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာေတြကို တြန္းအားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဥကၠ႒တို႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတာ့ရွိပါတယ္။

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကေတာ့ ‘သူခိုးခိုးရင္ အစုတ္က်န္တယ္၊ မီးခိုးရင္ အျပဳတ္က်န္တယ္” ဆိုတဲ့ေရွးစကားပံုအတုိင္းဘဲ သူခိုးခိုးရင္ အိမ္ေတာင္ မထမ္းသြားလို႔မရဘူး၊ တစ္ကယ္လုိ႔ မီးခိုးရင္ အိမ္မေျပာနဲ႔ ကုိယ့္မွာ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ ဘာမွေတာင္က်န္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူူး၊ အဲ့ေတာ့ မီးေဘးအႏၱရာယ္သည္ အင္မတန္ကို ရန္သူ(၅)မ်ိဳးထဲမွာ နံပတ္(၁)အေနနဲ႔အေရးႀကီးတဲ့ထဲမွာ ပါေနပါတယ္၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမားတဲ့အေပၚမွာ ေနာင္ဆုိရင္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္အိမ္ကို ကၽြဲ၊ ႏြား တိရိစၧာန္ေတြ ၀င္လို႔မရေအာင္ ျခံစည္းရိုးလံုလံုၿခံဳၿခံဳကာထားသလိုဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိုလည္း ထိုနည္းတူ သတိရွိစြာ မိသားစုတိုင္း အားလံုးကုိယ့္ကို ကာကြယ္နိဳင္မွ အဆင္ေျပမယ္၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနတို႔ လာေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိဳင္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ့ဖုန္းနံပတ္ေတြကို သိဖို႔လိုတယ္၊ အဲ့လိုသိမွသာကၽြန္ေတာ္တို႕က မီးေလာင္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မာျဖစ္ၿပီး ဆံုုးရွံဳးမႈတန္ဖိုးလည္း နည္းမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

မီးေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳလာခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနအေနနဲ႔ ေနရာတိုင္းမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေနအိမ္တိုင္းမွာ မီးခ်ိတ္မီးကပ္ေရဗံုးသဲဗံုးေတြထားရမယ္၊ ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိိဳးတုိးတက္လာတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ သံုးစြဲလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဒီ့ထက္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးစတဲ့ မီးသတ္ေဆးဗူးေတြထားဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ေရသည္ လွ်ပ္စစ္ကူးပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရနဲ႔ၿငိမ္းသတ္တဲ့အခါမွာ နည္းစနစ္မမွန္ရင္ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မီးသတ္ေဆးဗူးနဲ႔ၿငိမ္းမယ္ဆိုရင္ လူ႔ရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သလို မီးၿငိမ္းသတ္ရာမွာလည္းထိေရာက္တဲ့အတြက္ ေနအိမ္တိုင္းမွာ မီးခ်ိတ္မီးကပ္ေရဗံုးသဲဗံုုး မီးသတ္ေဆးဗူးေတြထားသင့္ပါတယ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာလည္း ေနအိမ္တိုင္းထားရွိဖို႔ ေဟာေျပာစည္းရံုးေပးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ အၾကံၿပဳေျပာၾကားခ်င္တာကေတာ့ မီးသည္အခ်ိန္အခါမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး ေလာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အိမ္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထားရွိဒါနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မိမိတို႔ရဲဲ႕ဆံုးရွံဳးမႈကနည္းႏိုင္သမွ်နည္းသြားပါမယ္၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ထားရွိဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္” လို႔ ထပ္မံေျပာၾကားပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီးမေလာင္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားဆုိသည့္အတုိင္း ကုိယ့္အိမ္၊ ကုိယ့္ရြာ၊ ကုိယ့္ၿမိဳ႕ကို ခ်စ္ပါက ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါးထဲက တစ္ပါးျဖစ္သည့္ မီးေဘးကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိက္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔“ မီးေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေဒသမွာဆိုရင္ နယ္ေျမမီးတပ္စခန္းေတြ ဖြင့္ခ်င္တယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးတပ္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ေ၀းလံေခါင္သည္းတဲ့ေဒသေတြမွာ မီးေလာင္ဆံုးရႈံးမႈအႏၱရာယ္၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္မထိခိုက္ေအာင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မီးတပ္စခန္းကို ဖြင့္ခ်င္တယ္၊ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ေရာ ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ရပ္ရြာသူ ရပ္ရြာသားမ်ားအေနနဲ႔ေရာ မီးတပ္စခန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ကို မီးသတ္ဌာနဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမေနရာေလးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေခတ္မွီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့အခါမွာ ေခတ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို သံုးတယ္၊ သံုးစြဲမႈရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးဆိုတာျဖစ္လာတယ္၊ အဲ့ဆိုးက်ဳိးေတြ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဌာနနဲ႔ဘဲေပါင္းေပါင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ဘဲေပါင္းေပါင္း ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲတို႔ လာေရာက္ေမးျမန္းစံုစမ္းတာတို႔ အသိပညာအတတ္ပညာဖလွယ္တာတို႔ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္၊ ဒါမွသာ ကိုယ့္ရဲ့ပစၥည္းဆံုးရႈံးမႈအႏၱရာယ္ကကာကြယ္ဖို႔ရမယ္၊ ကိုယ္ေရွ႕ဆက္သြားေနတဲ့ ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေနာက္က အဟန္႔အတားဆိုတာမရွိဘဲနဲ႔ ေရွ႔ပန္းတိုင္ လိုရာခရီးကိုေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္မွီသြားႏိုင္ပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈-ခုႏွစ္အတြင္း ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္း မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေပါင္း(၆)ႀကိမ္ျဖစ္ရာမွ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ (၃)ႀကိမ္၊ ေပါ့ဆမီး(၃)ႀကိမ္ရွိၿပီး ဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုးစုစုေပါင္း (၁၁၆၇၈၈၀၀)က်ပ္တိတိ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

နင္;ေကာ၀္:ေအင္,ေခး
Powered by Blogger.