Monday, April 29, 2019

လူငယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္

Photo- Credit

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ေခတ္ႏွင့္အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္သည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ေသာ္လည္း အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေစရန္ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္လူငယ္မ်ားသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ေခတ္ႏွင့္အညီေပ်ာ္ေမြ႕ေသာေၾကာင့္ လူငယ္တခ်ိဳ႕မွာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္သည္မ်ားကို အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ကာေနလာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ေခတ္မီမွႀကိဳက္တတ္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈတိုက္စားခံေနရသည္ကို ေတြးမိေနမည္မဟုတ္ပါ။ လူႀကီးမိဘမ်ားေျပာဆိုဆုံးမေသာအခါ ေလးစားမႈမရွိ၊ နားေထာင္မႈမရွိဘဲ လြန္ဆန္လာၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ မိမိ၏ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို မထိန္းသိမ္းလွ်င္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ၿပီး တျခားသူမ်ားလည္း မိမိတို႔ယဥ္ေက်းမႈ ဘယ္လိုရွိသည္ကို စိတ္၀င္စားမႈရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ ေပါ့ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေနလွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္သာထိခိုက္ရုံသာမက မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာပါ ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။ ေခတ္မီေသာအရာကို လူငယ္တိုင္းသည္ ႏွစ္သက္ၾကသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ေလာက၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ေျပာလွ်င္မွားမည္ဟုမေျပာႏိုင္ပါ။ မႏွစ္သက္ပါႏွင့္ဟု မတိုက္တြန္းလိုပါ။ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေစရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

လူငယ္ဆိုသည့္အတိုင္း ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ယုံၾကည္လြယ္ေသာစိတ္ေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ပ်က္စီးတတ္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း ေၾကာင့္ပ်က္စီးတတ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီလိုက္၍ ပ်က္စီးတတ္ျခင္းေၾကာင့္ သတိဝီရိယျဖင့္ေနတတ္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ အေကာင္း၊ အဆိုးမွန္သမွ်ကို ခြဲျခားလက္ခံၿပီးေနတတ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိဘဝသည္လည္း ပန္းခင္းလမ္းကဲ့သို႔ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္ႏွင့္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားသည္ အားလုံးကို မျဖစ္မေနလုိက္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိအင္အားႏွင့္အခ်ိန္မ်ားကို အျခားကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ က်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မိမိ၏ ေလလြင့္ေနသည့္စိတ္ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ပါးသူစိတ္ႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ေနသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အသစ္အဆန္းမ်ားကို မက္ေမာခ်င္ၾကသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ စူးစမ္းခ်င္စိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အထူးအဆန္းျမင္လွ်င္ အေျဖမရမခ်င္းလုပ္ေဆာင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေကာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္ အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိၾကၿပီး ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝအသုံးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးေနေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာအရာေပၚတြင္ အမွား/အမွန္ခြဲျခားၿပီး ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

ဆက္လက္၍ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာေခတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လြဲမွားေနသည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ အဆုံးစြန္ထိ မေရာက္ေအာင္ သတိထားရေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ား အတုယူမမွားေစရန္ လူႀကီး၊ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပုံသ႑ာန္အသြင္အျပင္မ်ားစသည္တို႔က လူငယ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္လာေစရန္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိတတ္လာေစရန္၊ စည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာတတ္လာေစရန္ သြန္သင္ဆုံးမ လမ္းျပေပးရန္လိုအပ္ၿပီး လူငယ္မ်ား လမ္းမွားသို႔ မေရာက္ရွိေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းစသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား၏ဘဝသည္လည္း အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားတိုးတက္လာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔လိုရာပန္းတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ ေနရပ္ေဒသ၊ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတိုးတက္ဖို႔ရန္ လူငယ္သည္သာအဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ေအာင္ ဗဟုသုတျပည့္စုံသည့္ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ရွိပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိလိုခ်င္ေသာအရာကို စြဲလမ္းတက္ၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား၏  စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပညာရွိလူႀကီးသူမမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ စိ္မ့္ဝင္ျပန္႔ႏွံ႔လာေသာအရာမ်ားကို အမွား/အမွန္ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေအာင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္လည္း အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး မိမိတို႔၏ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ဂုဏ္သေရရွိစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး ေကာင္းသည့္အရာမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္အရာ အမွားအမွန္မ်ားကို ခြဲျခားနားလည္လာမည္ျဖစ္ၿပီး “မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္ ျဖဴေအာင္စိတ္ထား” ဆိုသည့္ ပန္းခင္းေသာ လမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစဟု တိုက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.