Saturday, April 6, 2019

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေမြးဖြားသည့္ေနကို ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳပါသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆) ရက္
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းႏွင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္းတုိ႔တြင္ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ” တစ္ရပ္ကို ေခၚယူ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)အစိုးရမွ ႀကီးမူးက်င္းပေသာ အဆုိပါညီလာခံ တြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံုမွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ပအိုဝ္း တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္(၃၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အထူးေဒသ (၆)၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဥကၠ႒၊ ယခု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ တင္သြင္းေသာ “ျပည္နယ္/တုိင္းမရွိေသးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း (သို႔မဟုတ္)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးရန္” ဟူေသာ အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္အျခား တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကိုအေျခခံကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၇/၂၀၀၈)ျဖင့္ အျခားေသာ(ဝ၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔၊ နာဂ)ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔ႏွင့္အတူ အဆုိပါအခြင့္ေရးမ်ားကို ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းႏွင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္း တုိ႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဟူ၍ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈-ခုႏွစ္)၏ပုဒ္မ(၅၆)၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ စစ္ကိုင္းတုိင္းရွိ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို စုစည္းၿပီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို စုစည္းၿပီး ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ “ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ စုစည္းၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ”၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို စုစည္းၿပီး ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပုဒ္မခြဲ(င)အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို စုစည္းၿပီး ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို စုစည္းၿပီး “ဝ” ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို္ဝ္း တုိင္းရင္းသားတို႔သည္ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔ရသင့္ရထိုက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈-ခုႏွစ္)၏ပုဒ္မ(၅၆) အရ ရရွိလာခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။

မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္လည္း ထိုပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕ကို (၂၀၀၈-ခုႏွစ္)ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၂၇၆)၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)တို႔အရ ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႕ကို ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္စံလြင္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္(၆)ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္(၁)ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္(၁)ဦးတို႔က အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္တာဝန္ယူ၍ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕ကို စုစုေပါင္း(၁၂)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕၏ ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး အဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပအၿပီး (၃၀-၃-၂၀၁၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ပုဒ္မ (၅၆) ပုဒ္မခဲြ(ဂ)အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို စုစည္း၍ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည့္အနက္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္တဆက္ တည္းတည္ရွိၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္လည္း အေရွ႕အေနာက္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ လိြဳင္လင္ခရိုင္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လိြဳင္လင္ခရိုင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တည္ရွိပါသည္။  ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ တည္ေနရာအက်ယ္အဝန္းမွာ (၃၃၀၄.၉၈၅) စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ (၁၀၄)မိုင္၊ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ (၁၅၃)မိုင္ ရွည္လ်ားပါသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေျခအေနမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသ တြင္တည္ရွိသျဖင့္ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ားေပါမ်ားၿပီး ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား၏ၾကားတြင္ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းလြင္ျပင္မ်ားရွိပါသည္။ ဟိုပံုး ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အထိ ရွည္လ်ားေသာ နမ့္တဘက္ေခ်ာင္း၏ ဝဲယာတြင္ ဟိုပံုးခ်ဳိင့္ဝွမ္းလြင္ျပင္သည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ လြင္ျပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလြင္ျပင္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ မဲနယ္ေတာင္တန္းသည္ ေပ(၈၂၀၀) ျမင့္မားပါသည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းတြင္ နမ့္တဘက္ေခ်ာင္း၊ ဘီလူးေခ်ာင္း၊ ေပါင္းေလာင္း ေခ်ာင္း၊ ေနာင္တရားေခ်ာင္းႏွင့္ လံုးပိုးေခ်ာင္းဟူ၍ ေခ်ာင္း(၅)ေခ်ာင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။ နမ့္တဘက္ေခ်ာင္းမွာ (၄၈)မိုင္ ရွည္လ်ားၿပီး ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္းပါသည္။ ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္း သည္ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ စီးဆင္းလ်က္ရွိၿပီး က်န္ေခ်ာင္းမ်ားမွာ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ စီးဆင္း လ်က္ရွိပါသည္။ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားေပါမ်ားၿပီး ထံုးေက်ာက္ေျမအတြင္း ငုတ္လွ်ဳိးသြားေသာ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ သဘာဝေရထြက္မ်ားမွာ ေဒသအတြင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေနထိုင္သည့္လူမ်ဳိးႏွင့္ လူဦးေရမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ လူဦးေရ(၄၁၅,၀၀၀) ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားဆံုးေနထိုင္လ်က္ရွိေသာလူမ်ဳိးမွာ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္း လူမ်ဳိးမ်ားမွာ(၃)သိန္းေက်ာ္၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးမွာ(၆)ေသာင္းေက်ာ္၊ ဗမာလူမ်ဳိးမွာ(၂၉၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ပအိုဝ္းကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ေတာင္ရိုး၊ အင္းသား၊ ကယန္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ဓႏု၊ လီဆူ၊ မြန္ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကို လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၉၇.၈၅%)မွာ  ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ အျခားေသာဘာသာမ်ားကို ကိုးကြယ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဘာသာေရးအေျခအေနမွာ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိး၊ ရွမ္းလူမ်ဳိး၊ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားအတူေန တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ဘာသာေရးကို အထူးရိုေသကိုင္းရႈိင္းေသာ ေဒသျဖစ္၍ ေသးငယ္ေသာေဒသမ်ားပင္လွ်င္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။ အျခားဘာသာကို ကိုးကြယ္ေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ပါသည္။ ေဒသ၏ အဓိကထြက္ကုန္မ်ားမွာ အာလူး၊ စပါး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပဲပုတ္၊ လက္ဖက္၊ သနပ္ဖက္၊ ပဲစဥ္းငံု၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ဂ်င္း၊ လိေမၼာ္၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ပန္းမ်ဳိးစံု၊ မုံလာႏွင့္ ေဂၚရခါးသီးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအတြင္း လယ္ေျမ (၅၄,၀၀၀)ဧကေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ယာေျမ (၁၄၂,၀၀၀) ဧကေက်ာ္ရွိပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆည္မ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္းတမံမွလႊဲ၍ အျခားဆည္ႀကီးမ်ားမရွိပါ။ ေရထြက္မ်ား၊ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ နမ့္တဘက္ေခ်ာင္းကို ကြန္ကရစ္ေရလႊဲတမံမ်ားျဖင့္ ေရေပးေသာဆည္(၈)ခု ရွိပါသည္။ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆည္(၄)ခု၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆည္(၃)ခုႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆည္(၁)ခု စုစုေပါင္း ဆည္(၈)ခု ရွိပါ သည္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေဒသအတြင္း၌ (၂၅)ကုတင္ဆံ့ေဆးရံု(၃)ရုံ၊ (၁၆)ကုတင္ဆံ့ေဆးရုံ(၁)ရုံ၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(၁၇)ခု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ(၈၂)ခု၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးဌာန(၄)ခု၊ နယ္စပ္ေဒသေဆးခန္း(၂)ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံု၊ တိုက္နယ္ေဆးရံု၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခဲြ)တည္ရွိမႈအေျခအေနမွာ (၁၁၅)ခုရွိပါသည္။ ေဒသအတြင္း အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေရာဂါ(၅)မ်ဳိးမွာ ငွက္ဖ်ား၊ ဝမ္းေလွ်ာ၊ တီဘီ၊ ဝမ္းကိုက္ႏွင့္ အသည္းေရာင္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအအေျခအေနမ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မရွိပါ။ ေတာင္ႀကီး-ပင္ေလာင္း မီးရထားလမ္းသည္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္းသြားပါသည္။ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ မီးရထားလမ္းအရွည္ (၆၆)မိုင္ပါဝင္ၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၀၈.၅၈)မိုင္ ပါဝင္ပါသည္။ ေဒသအတြင္း ရထားလမ္းအရွည္မွာ (၁၇၄.၅၈)မိုင္ ရွိပါသည္။

အဓိက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ကားလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမမ်ားျဖစ္ေသာ မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီး-က်ဳိင္းတံု-တာခ်ီလိတ္လမ္းႏွင့္ ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ယာဒို-လိြဳင္ေကာ္-ဟိုပံုးလမ္းတု႔ိသည္ ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာလမ္းပိုင္း(၁၈)ခုရွိပါသည္။ မိုင္အရွည္မွာ စုစုေပါင္း(၄၈၅)မိုင္ (၂)ဖာလံု ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီး -က်ဳိင္းတံု-တာခ်ီလိတ္လမ္းႏွင့္ ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ယာဒို-လြိဳင္ေကာ္-ဟိုပံုးလမ္း လမ္းမႀကီး(၂)ခုသည္ ေဒသ အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလ်က္ရွိသည္။ မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီး-က်ဳိင္းတံု-တာခ်ီလိတ္လမ္းသည္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ျဖတ္သြားၿပီး ေဒသအတြင္း(၂၈)မိုင္(၇)ဖာလံုပါဝင္ပါသည္။ ရာသီအခ်ိန္မေရြး သြားလာ ႏိုင္ေသာ ကတၱရာလမ္းမႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ယာဒို-လြိဳင္ေကာ္-ဟိုပံုးလမ္းမွာ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ေဒသအတြင္း(၆၈)မိုင္(၄)ဖာလံုပါဝင္ပါသည္။ ထိုလမ္းသည္ (၂၀၁၁-၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္သာ လမ္းအနည္းငယ္ေခ်ာေမြ႕ၿပီး ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္ (နယ္စပ္)တို႔တြင္ လမ္းဆိုးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူ၍ လမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ယခင္လမ္းမေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ားသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး က်န္ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ပညာေရးအေျခအေနမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဒသအတြင္းတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၁၂) ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းခဲြေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခဲြ (၁၈)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း(၉၉)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(၃၈၄)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းခဲြ (၂၄)ေက်ာင္း၊ တဲြဖက္မူလတန္းေက်ာင္း(၃၇)ေက်ာင္း စုစုေပါင္း(၅၉၂) ေက်ာင္းရွိခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းေဒသ အတြင္း ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕မေပၚေပါက္မီကပင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)သည္ ပညာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ကိုသိရွိ၍ ပညာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ နယ္ေျမသို႔ ကြင္းဆင္းစည္းရုံးအားေပးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးအေျခအေနမွာ အသင့္ အတင့္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ပညာေရးအေျခအေနမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာ အတြက္ ေဒသအတြင္းအပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပအတြင္းရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားကိုယ္းစားျပဳ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတတ္သင္ပညာဒီပလိုမာ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာသိပၸံေက်ာင္း တည္ရွိပါသည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊  အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ အေျခခံပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္း မ်ား၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခဲမ်ား၊ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား၊ အေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား (၈၃၁) ေက်ာင္းရွိပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရး သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ေနာင္ေတာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုးေသာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/ သူဦးေရ စုစုေပါင္း(၁၅၂၉)ဦးႏွင့္ ဆရာ/မဦးေရ စုစုေပါင္း(၇၁)ဦးရွိပါသည္။ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာတြင္တည္ရွိေသာ ရတနာေအာင္ဆုဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးသင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/ သူဦးေရ စုစုေပါင္း(၂၂၈)ဦးရွိၿပီး ဆရာ/မ ဦးေရ စုစုေပါင္း(၉)ဦးရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုအခါ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္ပရဟိတေက်ာင္းႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဘုန္းပြင့္ပညာဒါနေက်ာင္း၊ တင္းထက္ပညာဒါနေက်ာင္း၊ ေဗာင္းပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါေသး သည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ/မခန္႔ထားမႈ အေျခအေနမ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/မ အင္အားသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ထိ (၁၂၅၅)ဦးထိ တိုးတက္လာခဲ့ ေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ထမ္းဖဲြ႕စည္းပံုအရ ခြင့္ျပဳဦးေရ(၃၆၁၉)ဦး၊ ခန္႔ထားဦးေရ(၃၁၉၃)ဦးႏွင့္ လစ္လပ္ ဦးေရ(၄၂၃)ဦးရွိေနသည့္အတြက္ ေဒသအတြင္းရွိေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ/မအင္အား ထပ္မံလိုအပ္လ်က္ရွိပါေသးသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကြင္း အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦးတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတတ္သင္ဒီပလုိမာ အထူးသင္တန္း ေက်ာင္း အား(၆-၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ(၁၁၃)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး ထိုေက်ာင္းမွဆင္းေသာ ဆရာ/မမ်ားအား ေဒသအတြင္းလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာမက အျခားလိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအေျခအေနမ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမွာလည္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ၏ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္း အေတာ္အသင့္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထပ္မံရရွိရန္လည္း ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ကုလသမဂၢ ေထာင္စုႏွစ္ပန္းတိုင္(MDG)ရည္မွန္းခ်က္(၁)အရ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္ (၁၆%)သို႔ေရာက္ ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕သည္ မိမိတို႔ ေဒသအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္(၆)ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ား၊ ေဒသအတြင္းတြင္တည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၃)နယ္မွ ေကာ္မတီ(၃)ရပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခုေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္အခ်ိန္ (၃၀-၃-၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ခုႏွစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရ၍လည္းေကာင္း၊ (၃၁-၃-၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ပအိုဝ္းေဒသသည္ အသင့္အတင့္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိုးနတ္မင္းသည္ ေဒသတစ္ခုလံုးသို႔ တၿပိဳင္တည္း ႏွ႔ံစပ္ေအာင္ ေအးျမေသာေမတၱာေရကို ပက္ဖ်န္းမေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕သည္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါေသာ္လည္း ေနရာအႏွံ႕ျပည့္စုံမႈမရွိေသးပါ က႑အလိုက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေငြအင္အား၊ လူအင္အားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု သႏၶိဌာန္ခ်ထားၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တုိ႔၏ ႀကိဳးစားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရင္း  ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္  ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေမြးဖြားသည့္ေန႔သည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတုိ႔အတြက္ အၿမဲအမွတ္ရၾကေစရန္ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာျပျခင္း၊ အလံတမ်ားလြင့္ထူ၍ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္ေစရန္ ဂုဏ္ျပဳသင့္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သမိုင္းေကာင္းမ်ား ကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရင္း လာမည့္ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ ေန႔(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ က်ေရာက္မည့္ “ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေမြးဖြားသည့္ေန႔” အား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕၏  (၃၀-၃-၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားစာအုပ္

ခြန္ေယြးယဲင္
ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,

Powered by Blogger.