Friday, May 17, 2019

လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇)ရက္


လူ႔သမိုင္းအစမွ ယေန႔တိုင္ေအာင္ လူသားတိုင္းပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည့္ အဖိုးတန္ဆုံးေသာအရာမွာ ပညာပင္ျဖစ္သည္။ ပညာကသာ လူ႕ဘဝ၏ တိုးတက္ေရး၊ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အကူအညီေပးႏိုင္ဆုံးျဖစ္သည္။ ပညာေၾကာင့္ သက္ရွိလူသားသည္ အျခားသက္ရွိမ်ားထက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ပညာသည္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အဖိုးအထုိက္ဆုံး ရတနာဆိုသည္ကို လက္ခံက်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအမိ်ဳးမ်ိဳး၏ ပညာလုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု သမိုင္းအစမွ ယေန႔ထိရွင္သန္ေနဆဲပါ။ ပညာေရးသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းသက္တမ္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ျပည့္ဝေသာ ဘဝရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးသည္ စာသက္သက္သင္ျခင္း၊ စာေမးပြဲရမွတ္ေအာင္ခ်က္ႏွင့္ လူ႔အရည္အေသြးကို တိုင္းတာသည့္လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။ လူ႕အရည္အေသြးအစြမ္းကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေလ့က်င့္သည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကို လူ႕တန္ဖိုးစစ္စစ္ျဖစ္သည့္ စာနာတတ္မႈ၊ ပရဟိတစိတ္ထား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းပ်ဴဌာမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရားျမင့္ျမတ္မႈ၊ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ျပႆနာေျဖရွင္းတတ္မႈ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္မႈ၊ လူ႕ကိုယ္က်င့္တရားကိုေလးစားတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ ေလာကဝတ္မ်ားျပည့္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမွသာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ယေန႔ လူငယ္ႏွင့္ပညာေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားမိလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ဴရွင္ဆိုေသာ ေဝါဟာရကို တြဲျမင္လာတတ္ပါသည္။

လူငယ္သည္ ဖ်က္လက္တက္ၾကြ၍ ေလ့လာစူးစမ္းတတ္သိခ်င္စိတ္ရွိတတ္သည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ အရြယ္ႏွင့္ အသိစိတ္ေၾကာင့္ ပညာဥာဏ္ထူးခၽြန္ေလာက္ေသာ လူငယ္မ်ား၊ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ တက္လူျဖစ္ေလာက္စရာ အေျခအေနဖန္တီးေပးမႈမ်ား၊ ႀကိဳးစားေလ့လာ လုံးလရွိၾကပါေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ယေန႔လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ စာေမးပြဲအေအာင္အရႈံးစနစ္မ်ားၾကားတြင္ က်ဴရွင္ဟူေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ စာေမးပြဲေအာင္လိုၾကေသာ ပညာေရႊအိုးသမားမ်ား၊ ပညာရွာပမာသူေဌးသူၾကြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္ေဆာင္ပုဒ္သည္လည္း တစ္စတစ္စမွန္ကန္တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေနၾကၿပီ။ ဘက္စုံပညာထူးခၽြန္ေစလိုျခင္း ဆႏၵသေဘာထက္ ဘက္မစုံအပ္သည့္ အတတ္ပညာသေဘာတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေစလိုေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ပိုမိုေပၚထြက္လာေစလိုသည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာတို႔၏ သေဘာမတူမွ်မႈတြင္ ဘက္စုံအသိပညာထက္ ဘက္စုံအတတ္ပညာမ်ားမွ လက္ကုန္ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အားထားတြယ္ရာ သားေကာင္းရတနာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

က်ဴရွင္ဟူ၍ ေငြက်ဴရွင္ေလာက၊ ပညာေရႊအိုးေလာက၊ လူသားက်ဴရွင္မ်ား၏ ေငြရတုပန္းပန္ဆဲကာလတြင္ပင္က်ဴရွင္မယူ၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ ေက်းေတာေန ပညာရွာေဖြလိုသူ၊ ႀကိဳးစားသူ၊ ေလ့လာစူးစမ္းတတ္သူ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္သူ၊ အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါးပီသသူ၊ ဆရာအာစရိတို႔၏ လက္တြင္ ပညာရွာေဖြႏိုင္ခြင့္ရွိသူစသည္ျဖင့္ ရုိးသားႀကိဳးစားေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါေၾကာင္း ေကာင္းစြာေလ့လာစူးစမ္းတတ္လွ်င္ သတိမူက ျပဳျပင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ယေန႔လူငယ္၊ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး၊ သင္လည္းတစ္ေန႔ ေခါင္းေဆာင္ေဟ့လို႔ မေမ့ေပ်ာက္ေအာင္ ပညာေဆာင္က အမွန္ရမည္ မဟုတ္လား။ လူတစ္ဦးသည္ အေတြးအေခၚ အယူအဆဆင္ျခင္တုံတရားမွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္ပါက ဘဝတစ္သက္တာ ဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ စာေပပညာဘာသာရပ္ေပါင္းစုံကို ေလ့လာမွသာ အေတြးအေခၚရင့္က်က္သူျဖစ္လာၿပီး အဆုံးအျဖတ္လည္း မွန္ကန္မည္ျဖစ္သည္။

မိြဳးပိုမူ - စႏၱာခမ္း (ပင္ေလာင္း)
ကိုးကားခ်က္ - ပညာေရးသည္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။
Powered by Blogger.