Tuesday, May 28, 2019

တို႔သာသနာတုိ႔႐ိုးရာကိုထိန္းသိန္းၾကစုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၈)ရက္


ပအို၀္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၀ါတြင္းသုံးလတြင္ ဥပုသ္သီလကိုေဆာက္တည္ျခင္း၊ ၀ါပကာလတြင္ ရွင္ျပဳပြဲ၊ ရဟန္းခံပြဲ မ်ားကိုက်င္းပျခင္း၊ ဒါနေအာင္ပြဲ၊ သီလေအာင္ပြဲ၊ တရားပြဲမ်ားကို ၁၂-ရာသီလိုလိုျပဳလုပ္က်င္းပေနသည္မွာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ေလာကအက်ိဳးကိုေဆာင္ျခင္း၊ လူသားတို႔ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေရွးရႈျခင္း၊ မိမိအက်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳးကိုလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အျပစ္မရွိေသာအလုပ္မ်ားကို ႀကိဳးစားပြားမ်ားျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မဂၤလာရွိေသာလုုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္၊တနည္းဆိုရေသာ္ ပရဟိတလုပ္ငန္းဟုေခၚဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို လူတိုင္းသိရွိႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပေရးသားရလွ်င္ ဗုဒၶဆိုသည္မွာ- သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာက ေလာကသုံးပါးကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔၏ဆရာ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားဟု အဓိပၸါယ္ရိွၿပီး၊ ဘာသာဆိုသည္မွာ- စကားျဖစ္ပါသည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ ≈ ျမတ္စြာဘုရားအဆုံးအမစကားေတာ္ကို လိုက္နာသူ၊ ျမတ္စြာဘုရား အဆုံးအမစကားကို သက္၀င္ယုံၾကည္သူ၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း လုိက္နာက်င့္သုံးသူ၊ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ က်ိဳးစားအားထုတ္သူဟု အဓိပၸါယ္ ရရွိပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမၻာတို႔၏ ကုေဋတို႔ျဖင့္လည္း မေရတြက္အပ္ မေရတြက္ႏုိင္ကုန္ေသာ ကာလတို႔ပတ္လုံး အလြန္ဆင္းရဲသျဖင့္ ျပဳအပ္လွစြာေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီးငါးပါး၊ ပါးရမီဆယ္ပါး၊ အျပားသုံးဆယ္ အစရွိေသာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳက်င့္ေတာ္မူၿပီး ရရွိလာသည့္ သေဗၺညုတေရႊဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ လူနတ္ ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူေသာစကားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားစကား(တနည္း ဗုဒၶဘာသာ)ဘာသာျဖစ္သည္။

`မည္သည့္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ အလြန္ဆုံးသုံးဆယ္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို လုိက္နာက်င့္သုံးပါက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လူ႔ေလာကက်င့္၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လက္ရွိဘ၀တြင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာၿပီး တမလြန္ဘ၀တြင္ လူနတ္ခ်မ္းသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ ႀကံစည္ေတြးေတာျခင္း၊ စိတ္ကူး ယဥ္ဆန္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္ၾကားျခင္း၊ အစဥ္အလာျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားသည့္ တရား ေတာ္မ်ားမဟုတ္ပဲ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လုံး ေလာကေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္႐ုံ မကပဲ ေနာက္ဆုံးဘ၀တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လုံး ဒုကၠရစရိယာ အက်င့္ကုိ အ႐ုိးေၾကေၾက အေရခန္းခန္း က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ၿပီးလွ်င္ သေဗၺညုတေရႊဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ေလာကသုံးပါးတြင္ ရွိေနၿပီးသား သဘာ၀တရားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤကားအပါယ္ေလးပါးလားရာလမ္း၊ ဤကားလူနတ္ျဗဟၼာျပည္သုိ႔သြားရာလမ္း၊ ဤကားမဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ သြားရာလမ္းဟူ၍ အတိအလင္းလမ္းျပေပးခဲ့ပါသည္။ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔၏ ဆရာသခင္ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ နိကယ္ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္သုံးပုံ၊ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္းဟူေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ ယေန႔ထိတိုင္ လူသားတုိ႔အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အနႏၱတရားေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ က်င့္သုံးပါက တစ္ဦးခ်င္း၏ေကာင္းက်ိဳး၊ တစ္အိမ္က်င့္ သုံးပါက တစ္အိမ္၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္၍ ဘုရားရွင္၏ မူလဒါယကာျဖစ္ေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၀ါတြင္း၀ါပအခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် ကုသုိလ္ျပဳၾက ေလသည္။ အလွဴပြဲျဖင့္သာ ဘ၀ကိုကုန္ဆုံးၾကသည္မွာ ရိုးရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ကုသုိလ္ကံေကာင္းၾကသူမ်ားသည္ ဘုရားရွင္သာသနာႏွင့္ ေတြ႔ရၿပီး ကုသိုလ္ထူးမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ ကုသိုလ္ကံညံ့သူတို႔သည္ သာသနာေတြ႔ႀကံဳပါလွ်က္ မ်က္ႏွာလႊဲၾကသည္။ ကုသုိလ္ကံအလြန္ညံ့သူတို႔သည္ သာသနာပကာလတြင္လူျဖစ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပရိနိဗၺန္စံေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ျဖစ္ေစ၊ တူေသာ ေစတနာ သဒၶါတရားတို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္ပါက တူေသာအက်ိဳးကိုေပးသည္ ဆိုသည့္တရားေတာ္အတိုင္း မိမိတို႔ဗုဒၶ၀င္မ်ားသည္ သတင္းသီလဥပုသ္ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဒါနျပဳျခင္း၊ တရားဘာ၀နာအားထုတ္ျခင္း၊ စသည့္ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆထက္သပိုးတိုးပြားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွါ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ေရးသား အသိေပး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာ ေနလိုလလိုအဓြန္႔ရွည္စြာတည္ေစေသာ၀္။

ခြန္ထြန္းလြင္
Powered by Blogger.