Wednesday, June 12, 2019

ရက္ကန္းသင္တန္းသား/သူမ်ား ေခၚယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃)ရက္

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာငး္၀န္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ေဆာငး္ဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပံၸ(မႏၱေလး)၊ ရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း(ေတာင္ႀကီး)မွ သင္တန္းသား/သူ ေခၚယူ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား မည္သူမဆို (၂၅.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။


ခြန္ေမာင္ေက်ာ္
Powered by Blogger.