Wednesday, June 26, 2019

စည္းလုံးေနမွခ်မ္းသာရ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္


ကမၻာဦးကာလ လူသားဆင္းသက္ျဖစ္ေပၚလာပုံအဆင့္အဆင့္မွစ၍ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကာလထိ ေလာက၌ ရွိရွိသမွ် အရင္သာအားလုံးတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈဆုိသည့္ အရသာသည္ တန္ဖုိးျဖတ္မရနုိင္သည့္ ခ်ိဳမိွန္ဆုံးအရသာတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ သိန္းေပါင္းေထာင္ခ်ီသန္းခ်ီ ၾကြဝခ်မ္းသာၿပီး အစားေကာင္း အေသာက္ေကာင္းတိုက္ေကာင္း အိမ္ေကာင္းေနထုိင္သည့္ တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈမရွိရင္ စိတ္မခ်မ္းသာႏိုင္ပါ အစားအေသာက္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္ေလာက္ပဲျပည့္စုံေနပါေစ စည္းလုံးညီညြတ္မႈမရွိရင္ ရွိေနသည့္အရသာေတာင္ ခါးသက္သြားႏိုင္ပါသည္။ မ်ဳိးႏြယ္ပအုိ၀္း တစ္မ်ဳိးသားလုံး အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိေနရင္ ပဲပုတ္ေထာင္းႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ဟင္းရည္နဲ႔ပဲ စားစား ငါးပိေရႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္ျပဳပ္ေရႏွင့္ စားစား အရသာဟာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလာက၌ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ အင္အားသည္ အေရးႀကီးဆုံးႏွင့္ အေရးပါဆုံးအႏွစ္သာရ အရွိဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ပုထုစဥ္လူသားတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းသာ တစိတ္တ၀မ္းတည္း တေသြးတသားတည္း စည္းစည္းလုံးလုံး၊ ညီညီညြတ္ညြတ္၊ တက္ညီလက္ညီရွိေနရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ ေတာင္းဆုိစရာမလုိ၊ ရွာေဖြစရာမလို သူ႕အလုိလုိအမွန္တကယ္ ရရွိခံစားရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားကေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ-
ကာယသမဂၢီ - ကိုယ္ျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ
၀ါစာသမဂၢီ- ႏႈတ္ျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ
စိတၱသမဂၢီ - စိတ္ျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ဆုိသည့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ (၃)မ်ဳိးသာ စည္းလုံးမႈရွိရင္ သုခႏွင့္ ပီတိကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ အင္အားေၾကာင့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မဆုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလာကီေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ မိသားစုေရးရာတြင္လည္ေကာင္း စည္းလုံးညြတ္မႈရွိမွ ေအာင္ျမင္လာမည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မရွိသည့္ လူ႕အဖြဲ႕႔အစည္းႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မရွိသည့္ တိရိစာၦန္အုပ္မ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္လြတ္ဆုံးရုံးသြားနုိင္သည့္အျပင္ အႏၱရာယ္ကုိလည္း ဖိတ္ေခၚရာေရာက္တတ္ပါသည္။

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ မိသားစုတစ္စု၏စည္းလုံးမႈကုိ ပ်က္စီးေစနုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ခ်က္ကုိလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ္ေတာ္ၾကားရာတြင္  မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးျခင္း(မာန)၊ တပါးသူကုိအထင္အျမင္ေသးျခင္း(အ၀မညန)တရားစသည့္ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ရပ္ကုိ ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးသည္ ေလာကမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည္႔ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလုံးအတြက္ အေရးပါေသာက႑တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာ္ၾကားေသာ ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေလ့လာမွတ္သားဖူးပါသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိျခင္းေၾကာင္း အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားလည္း ႀကဳံရႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ယေန႕ ဆီဆုိင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ဟုိပုံးစသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ားဆုံးေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အပ္ခ်ဳပ္ရေဒသအျဖင့္္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ မိမိတုိ႔မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအင္အားေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္  အသီးအပြင့္အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးဘာသာမခြဲျခားပဲ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ(၃)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  ဆက္ဆပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ေဒသဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔မ်ဳိးႏြယ္မွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္လုပ္ ကုိင္ခြင့္ရ ရွိလုိက္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အနည္းငယ္သာရွိေနပါေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္တြင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားပါရရွိႏိုင္ဖုိ႔ မိမိတုိ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုအခ်င္းအခ်င္းအင္တုိက္ အားတုိက္စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

ယေန႕တြင္ မိမိတုိ႔ ပအုိ၀္းမ်ဳိးႏြယ္စု အားလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေအာက္ျပည္ရွိ မိမိတုိ႕ပအုိ၀္းမ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံးႏွင့္ အထက္ရွမ္းျပည္ႏွင့္ အျခားအျခားေသာေဒသရွိ မိမိတုိ႔ ပအုိ၀္းမ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ရွားေနပါေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အင္အားတုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင့္ ေတြ႔ရပါသည္။

ေလာကမွာ အလင္းနဲ႔အေမွာင္ရွိကဲ့သုိ႔ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းႏွင့္ အဆုိးျမင္တတ္ျခင္းလည္းရွိလာမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိမ်ဳိးႏြယ္၏ အနာဂါတ္ေကာင္းက်ဳိးကုိလုိလားျခင္းမရွိ မိမိတုိ႔မ်ဳိးႏြယ္၏ အမ်ဳိးသားေရးအက်ဳိးကုိလည္းမျမင္ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုလုံး တုိးတက္ေရးလည္းမလုပ္  ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ လူေတြကုိလည္း အေကာင္းမျမင္၊ ေဘးထုိင္ဘုေျပာ အားနည္းခ်က္ရွာႀကံအျပစ္တင္စသည့္ သူတပါပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္လုိသူမ်ား လည္းရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တမ်ဳိးသားလုံး အနာဂါတ္ေရရွည္ တည္တံ့ဖုိ႕ဘာေတြကုိ ႀကိဳျမင္ရမွာလည္း၊ ဘာအရင္းအျမစ္မ်ားလုိအပ္မွာလည္းဆုိသည့္ေမးခြန္း၏အေျဖသည္ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ရွိေနသင့္ေၾကာင့္ဆုိသည့္အေျဖသာ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအခြင့္ အေရးရလာျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ႀကီးပြားျခင္းသည္ သူ႕အလုိလုိမိုးေပၚက က်လာသည္မဟုတ္ မိမိတုိ႔တမ်ဳိးသားလုံးတုိးတက္လုိလွ်င္ မိမိတုိ႔မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး မည္သည့္ ေနရာမည္သည့္ေဒသရွိရွိ၊ စည္းစည္းလုံးလုံး၊ ညီညီညြတ္ညြတ္၊ ၀ီရိယရွိရွိႀကိဳးစားမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ (၃)ခ်က္လုံး ညီညြတ္မွ် တမႈရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ မၾကာေတာ့မည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးနုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ မ်ဳိးႏြယ္စု၏ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ရွိေနေသာေၾကာင္းအခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလုံးလုံးညီညီ ညြတ္ညြတ္ႏွင့္ နားလည္မႈရွိေနမွ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုိအင္ဆႏၵရရွိနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ ကုိယ္အားျဖင့္စည္းလုံးျခင္း၊ ႏႈတ္အားျဖင့္စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ စိတ္အားျဖင့္ စည္းလုံးျခင္း စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းအခ်က္ (၃)ခ်က္လုံး မွ်တရန္ညီညြတ္စြာ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး မာနတရားေတြ၊ အာဃာတေတြမထားၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔မာနႏွင့္ အာဃာတ တရားႏွစ္ပါးေၾကာင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံးလည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေစလုိေၾကာင္း ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲဆုိသည့္ ဆုိရုိးစကားအတိုင္း မိမိတုိ႔မ်ဳိးႏြယ္စု စိတ္၀မ္းကြဲေနရင္ ရပုိင္ခြင့္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ် ၾကားကားဆြဲသြားမည္။ ထုိေၾကာင့္ ယေန႔မစ၍ အတိတ္ကာလထက္ေနာင္လာမည့္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ပုိမုိစည္းလုံးၾကပါစုိ႔ တုိက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

ခြန္ထက္ေအာင္
Powered by Blogger.