Wednesday, July 31, 2019

ေခတ္သစ္လူပါးကို သတိထားစို႔ ေရႊပအိုဝ္းတို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္

Credit - Photo

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မ်ိဳးစံုေသာ လူေပါင္းစံုရိွေနေပမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးတူအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အျခားလူမ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း လူဟုဆိုေသာ္လည္း စိတ္ ေနစိတ္ထား စရိုက္လကၡဏာ၊ ေတြးေတာႀကံဆမႈမ်ားမ်ားသည္ မိမိႏွင့္တူေသာသူမရိွႏိုင္ေၾကာင္းကို သတိျပဳေစခ်င္သည္။ အေကာင္းျမင္ႏိုင္ေသာသူသည္ ရာခိုင္နႈန္းနည္းပါးေနသည့္ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမႈပတ္ဝန္း က်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ေပါင္းစံုရိွေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း မိမိအခြင့္အေရး လူမ်ိဳးအတြက္အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အခြင့္အေရးစသည္တို႔ကို မိမိတတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

သူတစ္ပါးကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရိွေစဘဲ မိမိအတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲအတိုက္အခံမ်ားစြာရိွေနေပလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရင္း ကိုယ့္အက်ိဳးသာျဖစ္သြားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းရိွႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုကို ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးကို ေရွးရႈရမည္ျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးကို လူတိုင္းလိိုခ်င္ၾကသည္၊ ေမ်ာ္လင့္ၾက သည္၊ သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးကို သူတစ္ပါးက မိမိကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးလြန္းေသာေၾကာင့္ “ ေရာ့မင္းအတြက္ အခြင့္ အေရး “ ဟုဆိုကာ ေပး၍မရပါ။

အခြင့္အေရးသည္ မိမိ၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာခံ၍ အလုပ္လုပ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး အခြင့္အေရးသည္ ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္းမရိွ၊ အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္လည္း မလုပ္သူအဖို႔ အခြင့္အေရးသည္ ေပၚလာစရာအေၾကာင္း နည္းလွေပသည္။

အဂၤလိပ္စကားပံုတစ္ခုရိွသည္။ “ You Get What You Pay For”  ဟူ၍ုျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ကိုယ္ေပးသေလာက္ ကိုယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ “ As a man grows so shall he rape “ ဆိုသည့္ အတိုင္း “ သင္စိုက္သမွ် သင္ရိတ္သိမ္းရမည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ “ ဘူး” စိုက္လွ်င္ “ ဘူး” သာသီးမည္ျဖစ္သည္။  “ ဘူး”  စိုက္ၿပီး “ ဖရံု” သီးခ်င္၍မရသည့္အျပင္ ထံုးစံလည္းမရိွခဲ့ေပ။ ကိုယ္လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္လုပ္တာထက္ပို၍ အက်ိဳးခံစားရမည္မဟုတ္ေပ။ လူအခ်ိဳ႕သည္ အခြင့္အေရးကို ေမ်ာ္ကိုး၍အ လုပ္လုပ္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ပင္ အလုပ္ကိုတြင္က်ယ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘဲ အခြင့္အေရးေတာင္း တတ္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးျဖစ္သည္႔ လူႀကီးပိုင္းတစ္ဦး၏ေျပာစကားကို ျပန္အမွတ္ရလာမိသည္။ ထိုစကားမွာ “ Do Frist Complain Later “ အလုပ္ကို အရင္လုပ္ၿပီးမွ အခြင့္အေရးကိုေျပာပါဟု ဆိုလိုပါသည္။ အခြင့္အေရး ဟူသည္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ကို ဘာမွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမွာက္ေျမွာက္ မလုပ္ရ ေသးဘဲ အခြင့္အေရးေတာင္းတတ္သူကို အခြင့္အေရးသမားဟု ေခၚတြင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးသမားဟု အေခၚခံရသူသည္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ေၾကာင္း လူတိုင္းသိသည္။ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရး ထက္ပိုယူျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္းသည္ အတၱႀကီးသူ၊ ေလာဘႀကီးသူျဖစ္သြားသည္။ အတၱသမားသည္ အရင္းရွင္ စိတ္ဓါတ္ကဲ့သို႕ “ ေငြသာရမည္ဆိုလွ်င္ လူေတာင္သတ္ရဲေၾကာင္းႏွင့္ဘယ္သူေသေသ ငါမေသရင္ ၿပီးေရာ” ဟူေသာ လူစားမ်ိဳးျဖစ္သည္။

လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ဘဝတိုးတက္ႀကီးပြားေရးအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရခဲ့ဖူးၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအသံုးမခ်ႏိုင္၍ ၎အခြင့္အေရးႏွင့္ေဝးကြာသြားသူလည္းရိွႏိုင္၏။ မိမိအတြက္ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ အခြင့္ အေရးကို မွန္ကန္စြာအသံုးခ်ႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးသည္ ကိုယ့္ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ၏ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာဆိုေနၾကသည္ ကံေကာင္းသည္၊ ကံဆိုးသည္ ဟူေသာ စကားမ်ားသည္ မွားသည္ဟု လည္းမဆိုႏိုင္ေပ။ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးသည္လည္း မိမိ၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ ကို မွန္ကန္စြာလုပ္လွ်င္ အလုပ္၏အက်ိဳးကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ “ ကံမေကာင္း ၊ အေၾကာင္းမလွ”  ဟူသည္ မွာ မည္သူမျပဳ မိမိမႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ိဳးသားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ယေန႔လူငယ္မ်ားသာမက ေရွးေဆာင္လမ္းျပေပးေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ရြက္လာရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အခက္အခဲ ဆူးေျငွာင့္ခလုတ္မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ယေန႔မိမိပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ကို အခြင့္အေရးႀကီးသဖြယ္ ခံစားစံစားေနၾကရသည္။ ထိုသည္ကို အေကာင္းျမင္ဝါဒျဖင့္ ရႈေမွ်ာ္ခံစားမႈမရႏိုင္ဘဲ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ေသြးခဲြစကား၊ အဖဲြ႕အစည္း အေပၚ အျမင္ေစာင္းေစသည့္ အတိုက္အခံစကားမ်ားလည္း မ်ားစြာေပၚထြက္ေနေလ့ရိွသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ မည္သူ႔ သားသမီးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ “ ပတၱျမားမွန္လွ်င္ ရြံ႕ႏြံမနစ္” ဆိုသည့္ အတိုင္း လူမွန္လွ်င္လည္း မိမိကိုေမြးဖြားေသာ မိဘမည္သူဟူသည္ကို “ မသိႏိုင္ဘူးလား ” ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ထို သို႔အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးဖြားႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ သူမ်ားသည္ မိမိကိုေမြးဖြားေပးေသာ မိဘမရိွဘဲ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိကို လူမသိသူမသိဘဲ ေမြးဖြားလာျခင္းေလာ၊ ထိုမွမဟုတ္ ေကာက္၍ေမြးစားခံရျခင္းေလာ ဟူသည္ကို မိမိကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္သာ သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေတာလိုက္မုဆိုးသည္ သားေကာင္ကိုဖမ္းႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေခ်ာင္းေျမာင္းေနသကဲ့သို႔လူမ်ိဳး အတြက္အလုပ္ႏွင့္သက္ေသမျပႏိုင္ဘဲ ၎အခြင့္အေရးကိုေခ်ာင္းေျမာင္းေနမည့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွေနလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေခ်ာင္းေျမာင္းေနတတ္သူမ်ားလည္း အခြင့္အေရးကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ရလွ်င္ရ မရ လွ်င္မမွန္ေသာနည္းလမ္း ( ပအိုဝ္းအေခၚ ဥာဏ္ေဟြး၊ အက်င္ေဟြး) ကို က်င့္သံုးတတ္၏။ ယခုေခတ္အရ မဟုတ္မမွန္ ထင္ေယာင္ထင္မွားစရာေကာင္းေသာ ဝါဒျဖန္႔မႈႏွင့္က်င့္သံုးတတ္၏။  ဤအခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသား ေရးအက်ိဳးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေရႊပအိုဝ္းတို႔ သတိဝိရိယျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)
Powered by Blogger.