Wednesday, July 24, 2019

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စခဲေက်းရြာတြင္ 'ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး'ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူတို႔ရဲဘဝ ျဖတ္သန္းမႈ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊ လူထုရဲ႕စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔အတြင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးတတ္ေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းျပီး ''ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး''ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု၊ စခဲေက်းရြာရွိ စခဲဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထဲမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ ျပည္သူ႔စကား၀ုိင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၾကက္ေမြးျမဴသည့္ၿခံမ်ားေၾကာင့္ အနံ႔ဆုိးေနသည့္အေျခေန၊ ျပည္သူမ်ား ပုံစံ(၁၀၅)ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုဇယားျပဳလုပ္ခ်င္သည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ အမက(စခဲ)ေျမကြက္ကိစၥ၊ နမ္းဆီးအထက(ခြဲ)အား ပတ္ကားရရွိေစရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ား မီးရရွိႏုိင္ရန္၊ ေရထြက္ဦးဂႏုိင္မ်ားအား အစုိးရႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစရန္၊ ခေနာက္စိမ္းစက္ရုံ အနံ႔ဆုိးထြက္ေနသည့္အေၾကာင္းႏွင့္မူရာေက်းရြာ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမွ ဆရာမလုိအပ္ေနသည့္အေၾကာင္းစသည့္ ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ၾကက္ၿခံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးၿဖိဳးမင္းထုိက္က “ အရင္ကဆုိ ၾကက္ၿခံဆုိတာက ရြာနဲ႔ ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ ေမြးၾကတယ္၊ ၾကာလာေတာ့ ရြာရဲ႕ တုိးခ်ဲ႕မႈ၊ လူဦးေရမ်ားျပားလာမႈျဖစ္လာေတာ့ ၾကက္ၿခံေတြက ရြာထဲရွိလာတယ္၊ ေမြးျမဴတဲ့သူေတြရဲ႕ စနစ္က်နမႈမရွိတာေၾကာင့္ အနံ႔အသက္ဆုိးမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ယင္ေကာင္ေတြ မ်ားလာတယ္၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းရြာဆုိတာရွိတယ္၊ ၿမိဳ႕ျပဆုိရင္ သတ္မွတ္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ မညီရင္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူလုိ႔ရတယ္၊ ေက်းရြာမွာၾကေတာ့ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒက သက္ေရာက္မႈမရွိဘူး၊ အဲေတာ့ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေပးတဲ့လုပ္ငန္းကုိ အရင္လုပ္ရပါတယ္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းအတုိင္း တကယ္လုပ္ရင္ အနံ႔မထြက္ပါဘူး၊ ယင္ေကာင္းလည္းမမ်ားဘူး၊ စနစ္တစ္က်မလုပ္ပဲ အဓိကအျမတ္မ်ားမ်ားရဖုိ႔ပဲ လုပ္ေနရင္ အနံ႔ဆုိးထြက္ၿပီး ယင္ေကာင္ေတြ မ်ားလာပါတယ္။ အသိေပးတယ္၊ ပညာေပးတယ္၊ တကယ္လုိ႔ လုိက္နာျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ “ လုိ႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

အဆိုပါ စကားဝိုင္းတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သူရေအာင္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿဖိဳးမင္းထိုက္၊ ၊ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚျမင့္သန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေနာင္ေလးေက်းရြာအုပ္စု ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ခြန္ယံေသ၊ ခြန္ဓဇ
Powered by Blogger.