Monday, August 5, 2019

ဝါတြင္းသုံးလ ဥပုသ္သီလေစာင့္တည္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၆)ရက္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း မ်ားျပားလွေပသည္။ ထိုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ အေလ့အထစရုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျပာဆိုေသာဘာသာစကားသည္လည္း တူညီမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ လည္း တူညီစြာရွိၾကျပန္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ ဘုရားရွင္သည္ တုသိတာနတ္ ျပည္၌ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သႏၱဳႆိတာနတ္သားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ျမတ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးအားျဖင့္ ေဟာ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္လည္း ဝါတြင္း သုံးလလုံးလုံး ေက်ာင္းတြင္းမွ အရပ္တစ္ပါးသို႔ သြားလာျခင္းမျပဳ ပ႗ိဥာဏ္ျဖင့္ ဝါဆိုဝါကပ္မႈမ်ားျပဳၾကပါသည္။ ရဟန္းတို႔ဝါတြင္းသုံးလ တရားအားထုတ္က်င့္ႀကံစဥ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္း ဝါတြင္းကာလ လျပည့္၊ လကြယ္၊ လဆန္း(၈)ရက္၊ လဆုတ္(၈)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဥပုသ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အရြယ္သုံးပါးစလုံး သီလေစာင့္တည္ၾကပါသည္။ ဤဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထဲတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အျခားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ေရာျပြမ္းသင့္သေလာက္ ေရာျပြမ္း၍ေနပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာအယူဝါဒကို လက္ခံခဲ့သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင္ အေျခခံျပဳထားပါသည္။ ဝါတြင္းကာလသည္ ပအိုဝ္းေဒသေက်းရြာမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ လျပည့္၊ လကြယ္၊ ေန႔ႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝါဆို သကၤန္းကပ္လွဴျခင္းမ်ား၊ အလွဴဒါနပြဲမ်ားႏွင့္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းမ်ားသည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပုသ္သည္မ်ားသည္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဇရပ္မ်ားတြင္ သီတင္းသီလေဆာက္တည္သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္၍ ေနတတ္ပါသည္။

လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ဥပုသ္သည္မ်ားအတြက္ အလွဴဒါနဧည့္ခံေကြ်း ေမြးႏိုင္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းတကာရြာမ်ားမွ ရြာတစ္ရြာစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္တစ္ရပ္ကြက္စီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာရွိ  လူပ်ဳိေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ားက အလွည့္က်တာဝန္ယူေကြ်းေမြးၾကရပါသည္။ အလွည့္က် တာဝန္ယူရေသာ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ားသည္ အဖိတ္ေန႔ တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ဆြမ္းေတာ္၊ ပန္း၊ ခဲဘြယ္၊ သစ္သီး၊ မုန္႔ခ်ဳိ၊ ေဖ်ာ္ရည္ စသည့္ လွဴဖြယ္သင့္ေတာ္ရာသမွ် ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ရည္မွန္းလ်က္ နိဗၺာန္ရည္စူး ကုသိုလ္အမွဴးျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ဥပုသ္သည္မ်ား အဆင္ေျပစြာ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္၊ ဥပုသ္သီလေစာင့္တည္ႏိုင္ရန္လည္း ေဝယ်ာဝစၥမ်ား ဝိုင္းဝန္းျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ားသည္ ရဟန္းသံဃာ၊ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒတရားေတာ္မ်ားကို အထူးၾကည္ညိဳေလးစားစြာ နာယူသည့္အျပင္ ဗုဒၶေဝယ်ာဝစၥ၊ သံဃာေဝယ်ာဝစၥမ်ားကို အထူးေက်ပြန္ၾကပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဥပုသ္သီလေစာင့္တည္ျခင္းျဖင့္ တစ္ပတ္တစ္ခါညစာေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီးကို အနားေပးရာေရာက္သျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္လည္းရ၊ က်န္းမာေရးလည္းေကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံမႈလည္းျဖစ္သည့္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ျခင္း အေလ့အထကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း အသက္အရြယ္မေရြး ေလ့က်င့္ထားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဝါတြင္းကာလသည္ အခ်ိန္(၃)လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္အားျဖင့္ (၁၃)ပတ္ ၾကာမည္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ ရက္ ေပါင္း (၃၆၅)ရက္ရွိေလရာ ထိုရက္ေပါင္းမ်ားစြာမွ ဝါတြင္းသုံးလအတြင္း တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္၊ (၁၃)ႀကိမ္ မွ်သာျဖစ္သည့္အတြက္ ရုံးသမားမ်ား၊ အလုပ္မအားလပ္သူမ်ားအေနႏွင့္လဲ ရုံးမသြားမွီ၊ အလုပ္မသြားမွီ၊ အိမ္ရွိ၊ အေဆာင္ရွိ ဘုရားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ (၅)ပါးသီလ၊ (၈)ပါးသီလကို ေစာင့္တည္၍ ရႏိုင္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဗုဒၶဘာသာမ်ဳိးေစ့ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ ယခုဝါတြင္းကာလ အခါသမယမွစ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ ေစတီ ပုထိုး၊ ဇရပ္မ်ားတြင္သာမက မိမိတတ္ႏိုင္ရာ အိမ္ရွိဘုရားစင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔ရက္မ်ားမွာ ဥပုသ္သီလေစာင့္တည္ ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ခြန္တလ်ဴး
ခမ္းလြယ္လုံ(ပင္ေလာင္း)
Powered by Blogger.