Thursday, August 8, 2019

ရွင္လွ်က္ႏွင့္ေသေနသူမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္


ဤေဆာင္းပါးတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေနရာတိုင္း လိုလိုပင္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိသူနည္းပါးသည့္အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ရွင္လွ်က္ေသေနသူ ဟုတ္/မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ပညာရွိသုခမိန္မ်ား ဖြင့္ဆိုထားေသာအသက္ရွင္လွ်က္ေသသူမ်ားမွာ ̋ စီးပြားမရႈွာ ေရာဂါထူလွ၊ ကင္းပပညာ မ်ားစြာေၾကြးတင္၊ လုပ္ခြင္မကပ္ စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ့၊ ပ်င္းရိခ်ိန္ၿဖဳန္း ကုသိုလ္မႈန္း ̋  တို႔ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) စီးပြားမရွာ- ေလာကလူ႔ပုံအလယ္တြင္ တင့္ေတာင့္သင့္တယ္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ စီးပြားေရးသည္မ်ားစြာအေရးပါအရာ အေရာက္ဆုံးျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းအသိပင္တည္း။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိအခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အားအင္မ်ား ျပည့္စုံပါလွ်က္ စီးပြားေရးႀကီးပြားေရးတို႔ကို ႀကိဳးစားရွာေဖြျခင္းမျပဳဘဲ ဘဝကိုျဖစ္သလုိ ေပါက္လြတ္ပဲစား ေနထိုင္ၾကသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္သလိုေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ႀကီးလာ၍ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡႀကီးစြာေရာက္တတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ အရြယ္ေကာင္းခိုက္ စီးပြားဥစၥာမရွာလွ်င္ ရွင္လွ်က္ေသေနသူႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

(၂) ေရာဂါထူလွ- ေရာဂါထူေျပာသည့္လူတစ္ဦးသည္ ေသေန႔ကိုေစာင့္ရသည့္ ေသလူပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကား ေရာဂါထူေျပာျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစြာမေနထိုင္ရ၊ ခ်မ္းသာစြာမစားရသည့္အျပင္ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ ဘဝကိုအခ်ိန္ကုန္ေစေသာလူစားမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

(၃) ကင္းပပညာ- ေလာကရွိအေရာင္အားလုံးတြင္ ပညာ၏အလင္းေရာင္သည္ အေတာက္ပဆုံးအေရာင္ျဖစ္သကဲ့သို႔  အတတ္ပညာအသိပညာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာတတ္ေျမာက္ေသာသူသည္ သူတစ္ပါးထက္ ေအာက္က်ေနာက္က်မျဖစ္ရသည့္အျပင္ လူရုိေသရွင္ရုိေသပင္ ခံရေပသည္။ ပညာကင္းေသာသူသည္ကား ေသေနသူပင္ျဖစ္သည္။

(၄) မ်ားစြာေၾကြးတင္- စီးပြားေရးအဆင္မေျပ၍ အျခားသူမ်ား၏ေငြေၾကးျဖင့္လည္ ပတ္ေနရသူလည္း မ်ားစြာရွိေပသည္။ အဆင္ေျပသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အဆင္မေျပသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အေၾကြးကင္းသူဟူ၍ မရွိသေလာက္နည္းပါးေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းအေၾကြးႏြံနစ္ေနသူကား ေသသူႏွင့္မ ျခားေတာ့ေပ။

(၅) လုပ္ခြင္မကပ္- စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ်စိတ္မဝင္စားေသာသူသည္ အလကားလူပိုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္လည္း ေသလူႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ့- ေလာက၌မည္သည့္အလုပ္မဆို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ စိတ္ဓါတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေလသည္။ စိတ္ဓါတ္ႀကံမႈမရွိဘဲေဗဒါပင္လို ေလတိုက္ရာေနာက္သို႔ ယိမ္းယိုင္လွ်င္ မည္သည့္အလုပ္မွေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုလူစားမ်ဳိးသည္လည္း ရွင္လွ်က္ေသသူပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ပ်င္းရိခ်ိန္ၿဖဳန္း- ဘဝတက္လမ္း၏အႀကီးမားဆုံးအဟန္႔အတားမွာ ပ်င္းရိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ လက္ေၾကာမတင္း၍အပ်င္းထူေသာသူသည္ မည္သည့္ေနရာမွ အားကိုးအားထား၍မရသည့္အျပင္ ဆန္ကုန္ေျမေလးအလကားလူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူသည္လည္း ရွင္လွ်က္ႏွင့္ေသသူပင္ျဖစ္သည္။

(၈) ကုသိုလ္မႈန္း- လူသားတိုင္းသည္ ယခုဘဝစားဝတ္ေနေရးအတြက္ စီးပြားေရးတို႔ကိုႀကိဳးစား၍ရွာေဖြရသလို ေႏွာင္ဘဝအတြက္လားရာေကာင္းဖို႔ရန္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လူတိုင္းမျဖစ္မေနျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတရားတို႔၌ ေမ့ေလွ်ာ့ေသာသူသည္ ေသလူႏွင့္မျခားေပ။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါေဆာင္းပါးစာစုတို႔ကို ဖတ္ရႈရျခင္းေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကို အသက္ရွင္လွ်က္ႏွင့္ေသသူဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ေလာက၏ေကာင္းက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ဆထက္ထမ္းပိုး သယ္ပိုးႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
ခြန္ေဗေျခာင္
Powered by Blogger.