Tuesday, September 17, 2019

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ တို႔ရပ္ရြာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇)ရက္

Credit-Photo

ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူသားအားလုံးတို႔သည္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ လူေနမႈအဆင့္အတန္းသည္လည္း ျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ လူေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝင္ေငြကြာဟမႈသည္ လူသားတို႔အတြက္ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ ေခတ္စနစ္အားျဖင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာေခတ္စနစ္ဆိုၿပီး လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ဝင္ေငြကြာဟမႈတို႔ေၾကာင့္ လူသားအားလုံးတို႔ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္  အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေစရန္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ရိုင္းပင္းကူညီမႈစိတ္ထား အားနည္းလာသကဲ့သို႔ လူတို႔၏ အက်င့္သီလသိကၡာ သည္လည္း ပ်က္စီးလာၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေလာဘစိတ္ဝင္ၿပီး လုယူျခင္းႏွင့္ ခိုးယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူအမ်ားနည္းတူ လူေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းျမင့္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြကြာဟမႈျပႆ   နာေျဖရွင္းေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနသည္ တို႔ရပ္ရြာအတြက္ စိုးရိမ္စရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

လူလတ္ပိုင္းအမ်ားစုသည္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာ၍ အလုပ္အကိုင္မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကသည္မွာ ဝင္ေငြ ကြာဟမႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေကာင္းေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္အရာတြင္ အဆိုးအေကာင္းဒြန္တြဲေနသည္မွာ သဘာဝတရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ဘုရား၊ တရား၊သဃာၤ၊ မိဘ၊ ဆရာမ်ားအေပၚ ရိုေသေလးစားၿပီး အလွဴအတန္းရက္ေရာသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္တန္ဖုိးထားသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ စိုးရိမ္စရာေတြအျပင္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားစြာျဖစ္ေနရပါသည္။ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာထိ မၾကည့္ဘဲ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားဆုံးေနထုိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္သည္ လူငယ္(လူပ်ဳိ၊အပ်ဳိ)ႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းအမ်ားစုသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႕ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရိွေနၿပီး ဝါတြင္းကာလ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထုံတမ္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားရိွလာခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အလြန္ပင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတန္ဖိုးတတ္သည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါတြင္းအခါသမယတြင္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ ဥပုပ္ေစာင့္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကန္ေတာ့ျခင္း၊ လျပည့္လကြယ္ေန႔တိုင္း ဆြမ္းေတာ္ျပင္ၿပီး ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ကပ္လွဴျခင္းမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

၀ါတြင္းကာလ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားသည္ အဖိတ္ေန႔ညတြင္ ဆြမ္းေတာ္ျပင္ရန္ တာ၀န္အသိစိတ္ျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ ရြာရွိစုေပါင္းဓမၼာရုံ(သို႔မဟုတ္) အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာသူႀကီးအိမ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး လူပ်ိဳ မ်ားက မိမိတို႔ရိုးရာဓေလ့ျဖစ္သည့္ အိုးစည္၊ ဗံု၊ ေမာင္းမ်ားတီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ စည္းလုံးညီညြတ္ရိွစြာျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။ လျပည့္လကြယ္ေန႔ျဖစ္သည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမေရြး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတက္ၿပီး ရဟန္း သံဃာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားစြာ နာယူျခင္းအျပင္ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ ဓမၼေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ သံဃာ့ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကို ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ဥပုပ္ထြက္ၿပီး ေနာက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားက ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ျခင္း ဥပုဒ္သည္မ်ားကို ဧည့္လံေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ အလွဴဒါနမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးတိုင္း နိဗၺာန္ကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ၾကည္ႏူး၍အတုယူဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ယခုအခါ ပအိုဝ္းေဒသအတြင္းရိွ ေက်းရြာအမ်ားစုသည္  သက္ႀကီးရြယ္အို လူအိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသာက်န္ရိွေတာ့သည္။ ရြာတစ္ရြာ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကို ၾကည့္ရမည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္၏အခန္းက႑သည္ လြန္စြာမွ အေရးပါလွပါသည္။ လက္ရိွတြင္ ရပ္ရြာအတြင္း လူငယ္မ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ပြဲလမ္းသဘင္၊ နာေရး၊ သာေရး ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဝါတြင္းကာလတြင္ ဆြမ္းေတာ္ျပင္ဆင္သည့္အခါ အိုးစည္ဗုံေမာင္းသံမ်ားတိတ္ဆိတ္ေနၿပီး ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ အႏိုင္ႏိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေစရန္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ရုိးရာကိုခ်စ္သည့္စိတ္မ်ားျဖင့္ အစြန္႔ရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းတတ္ၾကပါေစ။ ေႏွာင္လာမည့္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္လည္း ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေစရန္ မိမိတို႔၏ ပခုံးေျပာင္း တာဝန္ဟုမွတ္ယူၿပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပအိုဝ္းေသြးခ်င္းညီေႏွာင္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထုံတမ္းမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္အလို႔ငွာ ထုတ္ေဖာ္တိုင္တြန္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ခြန္ထင္မို႔
ေတာင္ႀကီး
Powered by Blogger.