Tuesday, January 6, 2015

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ၿပိဳင္ပြဲ

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္


မွတ္ခ်က္
လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ ေၾကာ္ျငာစာထဲရွိ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ မိမိ၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ လာမည့္ (၁၄-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ GIZ ရံုးအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူမွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ျဖည့္သြင္းပုံကို လာေရာက္ရွင္းလင္းျပသမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ခြန္မြဴးေရာင္

Powered by Blogger.