Wednesday, June 29, 2016

ေရႊကၽြန္ေမွ်ာဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရႊကၽြန္းေမွ်ာဟိုတယ္(၁)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္

ေရႊကၽြန္ေမွ်ာဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရႊကၽြန္းေမွ်ာဟိုတယ္(၁)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။PNO - Media
Powered by Blogger.