Monday, September 10, 2018

အေျခခံအစာအဟာရ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ သင္တန္းျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါမြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖါမြန္းေက်းရြာ၊ ဖါမြန္းေက်ာ္ေခါင္ႏွင့္ ဖါမြန္းေျမာက္ဘုရားျဖဴရြာတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဴပ္(PNO)၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနႏွင့္ ဖါမြန္းေက်းရြာေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး၊ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ဖါမြန္းေက်ာ္ေခါင္ရြာ၌ “အေျခခံအစာအာဟာရဖံြ႔ၿဖိဳးမႈသင္တန္း” ျပဳလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈- ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖါမြန္းေျမာက္ဘုရားျဖဴရြာတြင္ အေျခခံအစာအာဟာရဖံြ႔ၿဖိဳးမႈသင္တန္း” ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းသည္ အာဟာရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသိရွိလာရန္၊ အာဟာရရွိေသာအစားအစာမ်ားကို မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာေဒသတြင္ ထုတ္လုပ္(သို႔)၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စီစဥ္လာႏိုင္ရန္၊ ေဘးကင္းသန္႔ရွင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား စီမံႏိုင္ရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိုသင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ (၁) အာဟာရအေျခခံ၊ (၂) မိသားစုအာဟာရ၊ (၃) အာဟာရျပည့္အစားအစာမ်ားရယူျခင္း၊ (၄) အာဟာရျပည့္ေဘးကင္းေသာ အစားအစာျပင္ဆင္မႈစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ဖါမြန္းေက်ာ္ေခါင္တြင္ သင္တန္းသူ/သား ဦးေရ(၃၇)ဦးႏွင့္ ဖါမြန္းေက်ာ္ေခါင္တြင္ သင္တန္းသူ (၁၈)ဦး (၁)ရက္တာ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနသည္ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း၊ စီးပြားေရးသင္တန္း၊ အေျခခံအစာအဟာရဖံြ႔ၿဖိဳးမႈသင္တန္း စသည့္သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ မည္သည့္ေက်းရြာ၊ မည္သည့္ေဒသမဆို ေဒသခံျပည္သူမ်ားလိုအပ္လာပါက မည္သည့္ေက်းရြာေဒသမဆို သြားေရာက္ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္လာပါက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းတာ၀န္ခံ 09-250104358 ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ပအို၀္းမူေပး( စႏၱခမ္း)
Powered by Blogger.