Monday, November 26, 2018

ဗန္းျပင္ေက်းရြာတြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္


ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ (ခြဲ) ဗန္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဗန္းျပင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္ဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပထမဦးစြာ ဗန္းျပင္ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီးလခံယူၿပီးေနာက္ စႏၱာခမ္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ႐ံုးတာဝန္ခံ ျဖားခြန္ေသာင္းတင္ ကအမွာစကားေျပာရာတြင္ သင္တန္းဆိုတာ လိုခ်င္သူႏွင့္ ပို႔ခ်သူ ရွိမွသာ သင္တန္းပို႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာဆိုရင္ ဖြင့္လွစ္မႈ (၂)ေနရာ သာရွိၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ပိုမိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သင္တန္းမွရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ အသိတရားမ်ားပိုမိုရရွိလာသည္ဟု ယံုၾကည္မိပါေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  ပင္ေလာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္ေစာေအာင္ ကအမွာစကားေျပာၾကားရာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္တစ္ခု၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ တို႔ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသိတရားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္လည္း မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ားကို နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မွသာ အရည္အေသြး ပိုမိုျပည့္စံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိမွသာ မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ေနာင္တရားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စိုင္းခ်မ္းေျမ့ဝင္းမွ ဌာနဆိုင္ရာ ႐ံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနဖြဲ႔စည္းပံုအေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖားခြန္တင္ထြဋ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ ေ႐ွးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီတို႔၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမာမႈေၾကာင့္ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာကို ခံစားေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ပညာမ်ားသင္ယူႏိုင္ၿပီး ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ပိုမိုမ်ားလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊၁၉၉၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပိုင္ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ဗဟို) တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖားခြန္ထြန္းျဖဴက စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာလိုအပ္မႈ  အေျခအေနမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္၏ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ၊ဗဟိုဌာခ်ဳပ္႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန ဌာနမွဴး ခြန္ေအာင္ႏိုင္ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခအေနမ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိဘျပည္သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ တင္ျပရာတြင္ တင္ျပပံု၊ တင္ျပနည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ကိုယ္စား ခြန္ရဲထြဋ္က ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သင္တန္းဆင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္ေစာေအာင္၊ေနာင္တရားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စိုင္းခ်မ္းေျမ့ဝင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ၊ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ျဖားခြန္တင္ထြဋ္၊လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန ဌာနမွဴး ခြန္ေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊စႏၱာခမ္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ႐ံုးတာဝန္ခံ ျဖားခြန္ေသာင္းတင္၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ဗဟို) တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖားခြန္ထြန္းျဖဴ ၊ သင္တန္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ား၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ခြန္ယံေသ
Powered by Blogger.