Friday, June 14, 2019

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း (Beginner English Course) ဖြင့္လွစ္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄)ရက္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ေဒသမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာရည္ျမင့္မားလာေရးကို အစဥ္အားေပးကူညီလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဒသမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၄)ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္(၉)ၾကာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း (Beginner English Course)ကို သင္ၾကားဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းေပးသြင္းရမည့္သူထံသို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းၾကရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ သင္တန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး
Powered by Blogger.