Tuesday, March 19, 2019

ဟိုပုံးၿမိဳ႕ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉)ရက္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕ရွိ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ဓမၼာရံုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမဟာ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွ ယေန႔ (၁၉) ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးဗလငါးတံျပည္စုံေစရန္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကူညီမႈျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာပညာေရးကိုတတ္ေျမာက္ေစရန္၊ ေခတ္မီယဥ္ေက်းၿပီး ပညာေရးထြန္းလင္းတဲ့ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ေစရန္၊ ေဒသအတြင္းလူေတာ္လူေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းေစရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚထြန္လာေစ ရန္ဆိုသည့္ ဘက ေက်ာင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားပိုၿပီးစနစ္က်ေစဖို႔၊ ကေလးပညာေရးမ်ားထိေရာက္မႈရွိေအာင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ေရာေခတ္ႏွင့္အညီနဲ႕ေရာစနစ္တက်လုပ္ ေဆာင္ကူညီႏိုင္ေအာင္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးပရဟိတဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း၊ မနၱေလးၿမိဳ႕မွ ဆရာေဇာ္ညႊန္႔ကေျပာပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ယခုေရာ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမလဲ၊ ဆရာ/ဆရာမသင္ၾကားေရးအရည္အေသြးမ်ားျမွင့္တင္ဖို႔အစီအစဥ္မ်ားဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲ၊ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေရရွည္တည္တံ့ေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၾကြေရာက္လာျကေသာ ဆရာေတာ္မ်ား နွင့္ ဘုန္းေတာ္ျကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာ(မူႀကမ္း)နွင့္ေဆြးေႏြးၾကကာ ရရွိလာသည့္မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္မ်ားကို ဗဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ျပန္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ယခုမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ရွိသည့္ ဘက ေက်ာင္းတြင္လည္း ယခုလိုမ်ဳိး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၁၅၀၀)ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ အစည္အေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဘုန္းေတာ္ျကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ သူရိယ( ေရႊေတာင္တန္း ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း၊ ေအးသာယာၿမိဳ႕) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ဘုန္းေတာ္ျကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱရာဇိႏၵသီရိ (ေနာင္ေတာင္းပရဟိတဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕)၊ မဟာဗ်ဳဟာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့ဝင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညိႏၵ (ေဖာင္ေတာ္ဦးပရဟိတဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕) ၊ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) နွင့္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ျကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ျကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၁၄၀)ဦးခန့္ တက္ေရာက္ခဲ့ေျကာင္း သိရွိရပါသည္။

နင္;ေကာဝ္;ေအင္,ေခ

Monday, March 18, 2019

လိတ္ေဖ;ေသ ခမ္းသားမိြဳးဖါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈)ရက္ခမ္းထီေကာ;မတီ;
ပအို၀္;စိြဳးခိြဳ,အစိြဳ,
အထူ,ေဒ;သ (၆)

လိတ္ႏို,ေဆာ;တမာ ပအို၀္;ခမ္းသားမိြဳးဖါအမ်ာ,

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈)ရက္မြဴးနီ,ခိြဳ,ပအို၀္; ပြယ္,ထြာေႏြာင္,ေရ,ေကာ;မတီ;(ဗဟို;)

Friday, March 15, 2019

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ (၇၀)ႏွစ္ျပည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာအစီအစဥ္မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ  (၁၅)ရက္ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီ

Thursday, March 14, 2019

ပိုမိုပီျပင္ေသာပအိုဝ္းအလွယဥ္ေက်းမယ္ ၿပိဳင္ပြဲဆီသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅)ရက္

Photo - Credit

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလည္းအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားစုက ၄င္းတို႔၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကိုကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာအမ်ိဳးသားေန႔၊ ျပည္နယ္ေန႔ စသည္ျဖင့္ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔မ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔ရိုးရာအစားအစာ၊ ရိုးရာအဝတ္အစားတို႔ကိုခင္းက်င္းျပသထားေလ့ရွိသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္သည္ ရိုးရာအက၊ ေခတ္ေပၚအက၊ ရိုးရာအတီးအမႈတ္တူရိယာစသည္ ျဖင့္  ရိုးရာေပါင္းစံုေဖၚျပေပးေသာပြဲေတာ္ဟုလည္းသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးမွလည္း၄င္းတို႔၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပခန္းမ်ားတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားေလ့ရွိသည္။ ပအိုဝ္းရိုးရာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္ေသာရိုးရာပလိုင္း၊ လြယ္အိတ္၊ ေခါင္းေပါင္း၊ အလံရင္ထိုး၊ နဂါးရင္ထိုးစသည့္ အသံုးအေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးခင္းက်င္းျပသထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ေရာက္ရွိေနေသာပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကိုအရင္းခံကာမိမိေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံကိုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုစကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ အေမရိကန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုႏိုင္ငံေရာက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပႏိုင္ၾကသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာက်င္းပႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာပအိုဝ္းအလွယဥ္ေက်းမယ္ ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကိုထည့္သြင္းထားၾကသည္။ ထိုအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကိုတေပါင္းလျပည့္မတိုင္ခင္ တစ္ရက္အလိုအဖိတ္ညတြင္ ၿပိဳင္ပဲြထားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ မတူညီၾကေပ။ ပအိုဝ္းအလွယဥ္ေက်းမယ္အစီအစဥ္တြင္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ မိန္းမပ်ိဳတိုင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ပြဲေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးေသာေဒသအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္အထိအလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။အလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္ဖူးေသာညီမငယ္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရအလွမယ္တစ္ဦးဆိုသည္မွာရုပ္ရည္တစ္ခုတည္းႏွင့္ မျပည္႔စံုႏိုင္ေပ။ အလွမယ္တစ္ဦး၏ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမွာ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏွလံုးသား၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာကိုယ္က်င့္တရား၊ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝသူ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ရုပ္ရည္အတင့္အသင့္ရွိသူစသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလွမယ္တစ္ဦး၏ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ရုပ္ရည္သာမက စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ပါလွၿပီးစစ္မွန္ေသာအလွမယ္တစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္တြင္ အကဲျဖတ္ဒိုင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား(သို႔မဟုတ္) အလွမယ္စာရင္းလက္ခံမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအားနာမည္စာရင္းလက္ခံခ်ိန္တြင္မိမိအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါသည္။ ထည့္သြင္းကန္႔သတ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
(၁) CVေဖာင္ျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းျခင္း
(၂) လူေတြ႔ေခၚယူျခင္း(ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားလံုးတစ္ရက္တည္း)
(၃) အရပ္အနိမ့္အျမင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း
(၄) ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအင္တာဗ်ဴးျခင္း
(၅) ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္
(၆) ကာလအနည္းဆံုးတစ္ပတ္ခန္႔ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွာ ၿပိဳင္မည္ဆိုလွ်င္ ဤထက္မ်ားေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါသည္။ ဤသို႔ အထက္ပါ အခ်က္အလက္(၆)ခ်က္ႏွင့္သာေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳးဂုဏ္သာမက ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ပါေဆာင္ႏိုင္ေသာအလွမယ္တစ္ဦးေရြးထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။  ၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ (၁) မိမိစိတ္ဓာတ္ကိုျပင္ဆင္ထားရမည္၊ (၂) ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အႏုပညာဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားကိုေလ့လာဖတ္ရွုထားရမည္၊ (၃)အဂၤလိပ္ဘာသာစကားပိုင္းတြင္လည္းေလ့လာထားရမည္၊ (၄) က်န္းမာေရး၊ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ အလွအပပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးတို႔ကိုဂရုစိုက္ရမည္၊ (၅) အခ်င္းခ်င္းေဖာ္ေရြစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားသည္ အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္တြင္ ရုပ္ရည္တစ္ခုတည္းသာ မေရြးခ်ယ္ဘဲဥပမာအားျဖင့္ (၁) ေမးခြန္းကိုမဲလိပ္ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ မဲလိပ္ႏိႈက္ခိုင္းေစၿပီးသူတို႔က်ရာမဲလိပ္ထဲမွ ေမးခြန္း၏အေျဖကိုေျဖဆိုေစရန္။ (၂) ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးဦးမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေထြေထြဗဟုသုတေမးခြန္းေမးရန္ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ Culture Show ေလွ်ာက္ခ်ိန္တြင္ စကားလံုးမ်ားစြာ မမိတ္ဆက္ေစဘဲနာမည္၊ ေနရပ္ ၊ ပညာအရည္အခ်င္းတို႔ကိုသာမိတ္ဆက္ေစ၍ အခ်ိန္ျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳ မည္ဆိုုပါက ပအိုဝ္းအလွမယ္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ား၊ ဒိုင္အျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားအဖို႔ မ်ားစြာအသံုးဝင္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအနာဂတ္ဂုဏ္ေဆာင္မည့္ အလွမယ္ေလမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာဒိုင္အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ အလွမယ္ဝင္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားကိုအထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအလွမယ္မ်ားေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအလွမယ္မ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္အဆင့္သို႔ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူတိုင္း အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီး  ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နန္းခမ္းညာ - ေကာင္တန္ပင္တဝီးေဒသ
မွတ္ခ်က္ - ေသြးခ်င္းတို႔ပြဲေတာ္အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးေသာ
ညီမငယ္တစ္ဦး၏ အႀကံဥာဏ္ရယူၿပီးေရးသားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

Wednesday, March 13, 2019

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ (အႀကိဳ)အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄)ရက္


ႏွစ္(၇ဝ)ျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔(အႀကိဳ)အခမ္းအနားကို မတ္လ(၁၃)ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂)၌ က်င္းပရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚနန္႔ၾကင္ၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဇနီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္နာယက၊ ေနျပည္ေတာ္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို) ဥကၠ႒၊ ေဒသအသီးသီးမွ ပအိုဝ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနား မစတင္မီ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။ ယင္းေနာက္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၏ “ခမ္းရင္သား” ေတးသီခ်င္း ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖင့္ အခမ္းအနားကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔(အႀကိဳ)အခမ္းအနားကို တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းမင္းႀကီးသူရိယစႏၵာ၏ေမြးေန႔ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ားကို ေနလိုလလုိ က်င့္ႀကံရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သူရိယစႏၵာဆုိသည္မွာ ေန လ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနႏွင့္လႏွင့္တူသည့္ မင္းႀကီးဆုိသည္မွာ အင္မတန္မွေကာင္းသည့္ စိတ္ထား၊ အျမင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနလို လလုိ ဆုိသည္မွာ သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္ သူ႔အခါႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိသည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနသည္ ညတြင္ထြက္၍ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ လ သည္ ေန႔တြင္ထြက္ပါက သူ၏အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေနသည္ ေန႔ေရာညပါ သာေနမည္ဆုိပါက ကမၻာႀကီးက ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔အခ်ိန္ သူ႔အခါႏွင့္လုိက္ေအာင္ ေနရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သူရသတၱိႏွင့္ျပည္စံုသင့္သည့္အခါတြင္ ျပည့္စံုရမည္၊ လမင္းႀကီးကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ဂ႐ုဏာထားရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ဂ႐ုဏာထားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအားလံုး ႏွလံုးသြင္းရမည့္ ထံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ပအိုဝ္းညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ သူရိယစႏၵာမင္းႀကီးကို စံနမူနာထားရမည့္ မင္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ ျမင္ျခင္းသည္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အင္မတန္မွေကာင္းသည့္ အစဥ္အလာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
သီခ်င္းထဲတြင္လည္း တုိ႔ စည္းလံုးမွ အင္အားျဖစ္မည္ဟု သီဆုိသြားသည္ကို ၾကားလုိက္ပါေၾကာင္း၊ စည္းလံုးမွ အင္အားျဖစ္မည္ဆုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဆုိသည့္ ေဝါဟာရသည္ အင္မတန္မွလွပသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စုေပါင္းၿပီးထူေထာင္ထားသည့္ တုိင္းျပည္ႀကီးဟု အဓိပၸါယ္ရပါေၾကာင္း၊ စုေပါင္းၿပီး ထူေထာင္ထားသည့္ တုိင္းျပည္သည္ ညီညြတ္မႈကို အေျခခံပါေၾကာင္း၊ ညီညြတ္မႈ၏ အရင္းခံမွာ ေမတၱာႏွင့္ သစၥာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာထားႏုိင္မွ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သစၥာေစာင့္ႏိုင္မွသာ မိမိတုိ႔ ညီညြတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုကို သစၥာတရားႏွင့္ ေမတၱာတရားကို အေျခခံၿပီး ထူေထာင္ရမည့္ ႏုိင္ငံႀကီးဟု အဓိပၸါယ္ေပါက္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အားလံုးအတူတူ စုေပါင္းၿပီး ေတြ႕ဆံုရသည့္ အခါတြင္ ထိုစိတ္မ်ဳိးရွင္သန္ေနသည္ကို သိရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းထဲတြင္ မပါေသးပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး စိတ္၏လံုျခံဳျခင္း၊ ကိုယ္၏လံုျခံဳျခင္း ရွိႏိုင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မိမိတို႔၏တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ပါဝင္လာၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အခက္အခဲေတြ႕ၾကံဳခ်ိန္တြင္ ဝုိင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းအစဥ္အလာကို မိမိတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ အခက္အခဲေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ဘက္က ရပ္တည္ေပးသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားသည္ အမွန္တကယ္စစ္မွန္သည့္ ေသြးရင္းသားရင္းမ်ားဟု ေျပာႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ေသြးရင္းသားရင္းဆုိသည္မွာ ေသြးေတာ္မွ ေသြးရင္းသားရင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စိတ္တူသေဘာတူျဖင့္ သစၥာေမတၱာကို ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ စြဲကိုင္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေသြးရင္းသားရင္း မ်ားပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအခက္အခဲျဖစ္ေနခ်ိန္ မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရးရခါစကာလတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူလက္တြဲၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈရွိေသာ္လည္း ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကို အတူေလွ်ာက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အင္မတန္ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္ေကာင္းသည့္ နိမိတ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခုိင္မာသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံကိုထူေထာင္ရန္ အားလံုးလုိအပ္ပါေၾကာင္း။

အားလံုးတစ္ညီတညြတ္တည္း ညီညီညာညာ ေအးေအးေဆးေဆး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရပ္တည္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈအင္အားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ေန႔မ်ား၊ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ အတူတူစု႐ံုးႏုိင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးရင္ ေသြးစည္းမည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ေပါက္ပါေၾကာင္း၊ မည္သူ႔အတြက္ျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးရင္ အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးမပါဘူးဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး မထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အားလံုးအတူတူ ႐ုန္းမွ အတူတူေအာင္ျမင္မည္၊ အတူတူေအာင္ျမင္မွ အတူတူဖြံ႕ၿဖိဳးမည္၊ အတူတူဖြံ႕ၿဖိဳးမွ အတူတူတုိးတက္ႏုိ္င္မည္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေမြးျမဴၾကရန္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္သူလူထုကို အေျခခံသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းအားမ်ား၊ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရက အဓိကဆုိေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရကို တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူမ်ားကသာ အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အစြမ္းအစ၊ သတိၱႏွင့္ မွန္ကန္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယင္းအဓိကလုိအပ္ခ်က္ကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါက မုခ်မေသြ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးစားသည့္အခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလံုး ျပည့္ျပည့္ဝဝ အခြင့္အေရးမ်ားရရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးႏွင့္အတူ တာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ား ပါလာသည္ကို မေမ့သင့္ပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚတြင္ တာဝန္သိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးခုိင္မာ ရန္အတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကမည္ကို မိမိ တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းသည္ အၿမဲတမ္း ေျဖာင့္ျဖဴးေနျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ပ်က္ျပားသြားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ မိမိတုိ႔အားလံုး ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယႏွင့္ အတူတူေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းႀကီး မည္မွ်ပင္ ရွည္ပါေစ၊ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲပါေစ မိမိတို႔လုိခ်င္သည့္ ပန္းတုိင္ကို မုခ်မေသြ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခုိင္ၿမဲရန္ အတြက္၊ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာ ရွိႏုိင္ရန္အတြက္၊ ေနာင္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအားလံုး ငါတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို ဂုဏ္ယူႏုိင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားၾကရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔၏ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ စံနမူနာျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားျဖစ္ပါေစ၊ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးခုိင္မာရန္အတြက္၊ တုိးတက္ရန္အတြက္၊ ေအးခ်မ္းရန္အတြက္ ေရွ႕တန္းကေန ဦးေဆာင္ေပးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါေစ၊ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ မိမိတို႔၏ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားေန႔ကို ဂုဏ္ယူစြာ၊ ရႊန္လန္းစြာ၊ အင္မတန္မွ ျပည့္ဝသည့္ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။

ယခုႏွစ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာေနထုိင္ၾကေသာ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဆံုဆည္းခြင့္ရရွိေစရန္၊ မိမိတို႔တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္သမိုင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရရွိေစရန္၊ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-Myanmar State Counsellor Office

Powered by Blogger.